'120 miljoen nodig voor bevaarbaar houden IJsselmeer en randmeren'

Het Rijk moet ruim 120 miljoen uittrekken om het zuidelijke deel van het IJsselmeer en de randmeren bevaarbaar, veilig en schoon te houden. Dat schrijven de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en zestien gemeenten aan de Tweede Kamer.

Het hele IJsselmeergebied en de randmeren kampen met onbeheersbare waterplantengroei. Het vaarwater groeit dicht en zwemmers, watersporters en omwonenden hebben last van stank. Ook moeten beroeps- en recreatievaart smalle vaargeulen delen, wat gevaarlijk is.

Het uitdiepen van de vaargeulen gaat 66,7 miljoen euro kosten. Het slib kan gebruikt worden om de algengroei in het Gooi- en Eemmeer tegen te gaan. Dit gaat volgens de provincies en de gemeenten 50 tot 75 miljoen euro kosten. De klus zou uiterlijk in 2030 moeten beginnen.

Bron:

  • < 1 minuut