Nieuws van Beekhuis Yachtbrokers

08-04-2020

Groningse bruggen en sluizen nog minder bediend

De provincie Groningen past vanwege de coronacrisis de bediening van bruggen en sluizen in onze provincie tot minimaal 28 april aan. Vanaf aanstaande donderdag worden bruggen en sluizen beperkt of niet meer bediend.

Recreatievaarders moeten op een groot aantal vaarwegen zich drie dagen van te voren aanmelden. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur aanmelden op telefoonnummer 06-11741667. In weekenden kan de recreatievaart geen gebruik maken van brug- en sluisbediening.

Dit zijn strengere richtlijnen dan eerder aangegeven. Eerder gaf de provincie aan om de bruggen en sluizen te bedienen volgens de winterbediening.

Sluizen en vaarwegen

Sluizen die niet meer bediend worden zijn: Blauwe Diepsluis bij het Oldambtmeer, Slochtersluis, Jan Bronssluis, Groevesluizen Noord- en Zuidzijde bij Appingedam langs het Eemskanaal en Robbengatsluis bij Lauwersoog.

De beperking van de brug- en sluisbediening geldt voor de volgende vaarwegen: Rensel, Winschoterdiep, AG Wildervanckkanaal, Oude Eemskanaal, Aduarderdiep, Noordwillemskanaal, Reitdiep Zuidzijde vanaf Plataanbrug tot en met de Dorkwerdersluis en Reitdiep Noordzijde vanaf de Platvoetbrug tot Reitdiepbrug.

Bron:


04-04-2020

Friesland: ‘Wanneer je niet het water op hoeft, blijf dan thuis’

Provincie, gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân vragen inwoners en toeristen om niet of anders zo weinig mogelijk gebruik te maken van de recreatieve (vaar)voorzieningen. ‘Wanneer je niet het water op hoeft, blijf dan thuis.’

Het watersportseizoen in Friesland is voorlopig uitgesteld tot 28 april. De noodverordening van de veiligheidsregio blijft in elk geval tot dan van kracht. Dat wil zeggen dat sanitair op allerhande recreatieterreinen, maar ook jachthavens, gesloten blijft. Voor bruggen en sluizen blijft de winterdienstregeling van kracht; opening is mogelijk, maar blijft beperkt. ‘Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan. Daarmee wordt verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen.’ Klussen aan de boot is vooralsnog niet verboden. ‘Als dat per se moet, kunnen mensen hun boten wel uit de winterstalling halen.’

Rotterdam Rijnmond (incl Haringvliet) recreatief overnachten verboden

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond volgt grotendeels de maatregelen die al eerder in Zeeland waren genomen. Onder de regio vallen ook Goeree-Overflakkee en het Haringvliet. In het gehele Deltagebied is recreatief overnachten dus niet meer toegestaan.

Bron:


30-03-2020

BEEKHUIS YACHTBROKERS EN DE CORONA CRISIS

Ook wij hebben natuurlijk te maken met de gevolgen van de maatregelen die het RIVM heeft uitgevaardigd om het Coronavirus onder contrôle te krijgen. We zullen deze maatregelen respecteren. We proberen u zo actueel mogelijk te informeren. 


BEZICHTIGING

Bezichtiging van de jachten is onder de volgende voorbehouden mogelijk:

  •  De haven waar het jacht een ligplaats heeft is toegankelijk;

  •  De eigenaar geeft toestemming voor de bezichtiging;

  •  Maximaal 2 personen die het  jacht komen bezichtigen en bij voorkeur partners.

Naderhand wordt waar nodig het jacht gedesinfecteerd.

 

HET IN VERKOOP GEVEN VAN EEN MOTOR- OF ZEILJACHT

Het in verkoop geven van uw motor- of zeiljacht blijft ook mogelijk, waarbij de volgende punten in acht worden genomen:

  •  Alleen de jachtmakelaar en eigenaar of vertegenwoordiger van de eigenaar zijn aan boord, om zodoende de onderlinge afstand van 1,5 meter te garanderen;

  •  De jachthaven waar het motor- of zeiljacht een ligplaats heeft is vrij toegankelijk 

Naderhand wordt het jacht waar nodig gedesinfecteerd.


29-03-2020

Corona: mag er nog recreatief gevaren worden in Nederland?

Wat zijn de mogelijkheden om op eigen verantwoordelijkheid in Nederland te varen? We informeren regelmatig bij betrokken partijen om te horen wat de stand van zaken precies is.

Juist nu je thuis komt te zitten en het weer aan de beterende hand is, is de verleiding groot om een rondje te gaan zeilen. Is dit toegestaan? En waar moet je op letten?

LET OP: Situatie en maatregelen veranderen snel

Sommige havens zijn nu volledig gesloten, ook voor ligplaatshouders wiens boot in de haven ligt. Als we informatie krijgen over welke havens dat betreft, melden we het hier zo snel mogelijk, maar door de enorme hoeveelheid jachthavens en de snelheid waarmee de situatie verandert, kunnen we geen compleet overzicht geven. Neem vooraf contact op met jouw jachthaven voor de meest recente informatie.

vrijdag 27 maart

Zeeland: verbod recreatief overnachten, sanitair dicht

De Veiligheidsregio Zeeland heeft de noodverordening in haar provincie aangescherpt. Om toestroom van toeristen te voorkomen en een potentiële overbelasting van het zorgsysteem in Zeeland te voorkomen, zijn er een paar verboden ingesteld: een verbod op recreatieve overnachting, een verbod op het openstellen van sanitaire voorzieningen en een verbod op het opbouwen en gebruiken van slaap- en strandhuisjes.

De eerste twee verboden gaan maandag 30 maart om 12.00 uur in, het laatste verbod is per direct van kracht.

Slapen op een boot in de jachthaven valt in vrijwel alle gevallen ook onder recreatief overnachten; alleen als je woont op je boot wordt er een uitzondering gemaakt. De maatregel is in elk geval van kracht tot 10 mei, en kan dan door de voorzitter van de veiligheidsregio worden verlengd. Dagtoerisme is expliciet wel toegestaan, mits de landelijke maatregelen worden nageleefd.

Sluiting van havens en/of verenigingsterreinen, wat eerst gevreesd werd, is nog niet aan de orde.

Vandaag aangescherpte noodverordening Zeeland verwacht

Donderdag 26 maart is het Veiligheidsberaad van Veiligheidsregio Zeeland bijeengekomen. Er worden aanscherpingen van de noodverordening verwacht. Wat dat zal zijn, horen we in de namiddag. Te denken valt aan sluiting van havens (ook voor ligplaatshouders) en/of andere recreatieve gelegenheden.

Havens dicht voor ligplaatshouders

Een aantal verenigingshavens sluit de deuren. Gisteren berichtten we al dat WSV Abel Tasman in Delfzijl de jachthaven sloot, ook voor ligplaatshouders. Ook bereikte ons het bericht dat WV Hellevoetsluis per e-mail aan haar leden heeft laten weten dat de haven helemaal dicht gaat.

Risico op boete wegens niet naleven maatregelen door leden

Dat zou zijn omdat de vereniging verantwoordelijk is voor het naleven van de maatregelen – en op overtreding daarvan kan worden beboet. Met andere woorden: als de leden zich niet houden aan de anderhalve meter afstand of andere maatregelen en de politie controleert, dan kan wangedrag van de leden de vereniging veel geld kosten.

Sanitair op campings en jachthavens Noord-Nederland gesloten

Veiligheidsregio’s Friesland, Groningen en Drenthe hebben bepaald dat sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens moeten worden gesloten, dat stelt de Leeuwarder Courant. De kans dat in sanitaire gelegenheden de 1,5 meter afstand-maatregel niet kan worden nageleefd is te groot, vinden de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

De noodverordening van de veiligheidsregio Drenthe bevestigt het bericht in elk geval.

donderdag 26 maart

Provincies Friesland en Zeeland: ‘varen mag gewoon’

Na het bericht dat er beperkingen gelden voor recreatievaart in Overijssel (we hebben ze nog niet kunnen bereiken voor commentaar), belden we met de provincies Friesland en Zeeland. Communicatie-adviseur van provincie Zeeland Annick Creemers zegt: “De veiligheidsregio gaat over eventueel verbieden van beroepsvaart. Ik ga er niet vanuit dat er een verbod komt. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt dat aangekondigd op zeelandveilig.nl. Of de brug- en sluisbediening op de winterstand blijft staan, weet ik niet uit mijn hoofd. In principe is dat terug te vinden op zeeland.nl/sluizen-en-bruggen.”

De meest recente brug- en sluistijden vind je op vaarweginformatie.nl.

Ook in Friesland mag je gewoon varen. “We zijn in overleg over de stappen die we doen, we hebben heel veel water in de provincie, dus daar moeten we goed over nadenken,” zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut. “Na 31 maart weten we meer. Als het gaat om bruggen: als provincie zijn wij niet verantwoordelijk voor alle sluizen en bruggen, maar alleen voor die in of aan provinciale vaarten. Gemeenten hebben hun eigen bruggen.”

woensdag 25 maart

Start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

‘Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.’

dinsdag 24 maart

Winterbediening bruggen sluizen Noord-Holland, Zuid-Holland

Het coronavirus heeft gevolgen voor de bedieningstijden van de bruggen op verschillende plekken in ons land. In ieder geval in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Haarlem hebben al besloten om tot 6 april de winterbediening aan te houden. Normaal gesproken gaat per 1 april de zomerbediening in. Dat betekent dat de bruggen vaker en langer bediend worden. Dit vraagt echter extra capaciteit van bedienend personeel en met meer brugbedienend personeel is de kans op besmetting simpelweg groter. Het is van belang om de vaarweg in ieder geval open te houden, maar dan wel met zo min mogelijk personeel.

Brug- en sluisopening aanvragen

Bereid je reis dus goed voor als je gaat varen. De maatregelen hebben met name gevolgen voor de zondags- en avondbediening. Ook zal voor bepaalde bruggen nog, volgens het winterregime, 24 uur van tevoren een opening moeten worden aangevraagd. Het is mogelijk dat meerdere brugbeheerders dit voorbeeld zullen volgen. De eerder genoemde brugbeheerders geven aan dat deze situatie in ieder geval tot 6 april duurt. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te perken kan besloten worden deze termijn te verlengen.

Het Watersportverbond heeft er op aangedrongen om, indien mogelijk (en vanzelfsprekend rekening houdend met de adviezen en noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus), uiterlijk met Pasen de zomerbedieningstijden in te laten gaan.

Staande Mast Route: minder bediening

Vanaf donderdag 26 maart 2020 worden de bruggen in Amsterdam minder bediend in verband met beperkte inzetmogelijkheden op de bediencentrale. De oostelijke Staande Mast Route door Amsterdam, over de Kostverlorenvaart, zal dan ook alleen de nacht van vrijdag op zaterdag bediend worden. Het gaat om de Kostverlorenvaartroute tussen de Nieuwe Meer en de Oude Houthaven (Oude Houthaven, Westerkanaal, Singelgracht, Kattensloot, Kostverlorenvaart, Schinkel).

De Westelijke Route, via Haarlem, is wel beschikbaar conform het Staande Mast Route-akkoord Noord- en Zuid-Holland. Hier geldt echter wel verlenging van de winterregime bedientijden.

Bron:


21-03-2020

Gevolgen brugbediening en sluizen wegens coronavirus

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de bedieningstijden van de bruggen op verschillende plekken in ons land. In ieder geval in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Haarlem hebben al besloten om tot 6 april de winterbediening aan te houden.

Normaal gesproken gaat per 1 april de zomerbediening in. Dat betekent dat de bruggen vaker en langer bediend worden. Dit vraagt echter extra capaciteit van bedienend personeel en met meer brugbedienend personeel is de kans op besmetting simpelweg groter. Het is van belang om de vaarweg in ieder geval open te houden, maar dan wel met zo min mogelijk personeel.

Bereid uw reis dus goed voor als u gaat varen. De maatregelen hebben met name gevolgen voor de zondags- en avondbediening. Ook zal voor bepaalde bruggen nog, volgens het winterregime, 24 uur van tevoren een opening moeten worden aangevraagd. Het is mogelijk dat meerdere brugbeheerders dit voorbeeld zullen volgen.

De eerder genoemde brugbeheerders geven aan dat deze situatie in ieder geval tot 6 april duurt. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te perken kan besloten worden deze termijn te verlengen. Het Watersportverbond heeft er op aangedrongen om, indien mogelijk (en vanzelfsprekend rekening houdend met de adviezen en noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus), uiterlijk met pasen de zomerbedieningstijden in te laten gaan.

Bron:


08-03-2020

Over HISWA HISWA Amsterdam Boat Show is het grootste evenement van Nederland op het gebied van watersport, -lifestyle en -recreatie. Je vindt er de nieuwste modellen boten (tot ca 10 meter), onderdelen en accessoires, handige gadgets, mooie reisverhalen, tips en advies voor zowel de doorgewinterde watersporter als voor degene die op zoek is naar zijn eerste eigen boot. Uiteraard ontbreken duurzame initiatieven niet in het programma. HISWA Amsterdam Boat Show is the place to be ter voorbereiding op het nieuwe vaarseizoen.

Voor meer informatie: HISWA AMSTERDAM 2020


15-02-2020

"Jachthavens moeten meer rekening houden met oude recreanten"

Jachthavens moeten meer rekening houden met oude mensen. Dat zegt het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Oude recreanten zouden langer door moeten varen, maar daar zijn wel aanpassingen voor nodig.

Het is al jaren duidelijk dat de watersportsector vergrijst. Jonge recreanten worden steeds zeldzamer. Als de oude recreanten ophouden, wordt het wel heel stil op het water, zegt Rienk Broers van het Watersportverbond.

Op de botenbeurs Boot Holland vraagt het verbond deze week aan het publiek wat daarvoor nodig is om langer door te varen. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld dat ze voorzieningen willen waardoor ze niet hoeven te bukken bij het aanleggen, een opstapje om makkelijker aan boord te komen, of voorzieningen die ervoor zorgen dat de steigers niet glad meer zijn.

Voor de mensen zelf is het ook beter als ze langer doorvaren, zegt Broers. "Mensen zijn vaak heel lang lid van een watersportvereniging. Als ze dan ophouden, valt ook een belangrijk deel van hun sociale context weg." "Vrienden en bekenden raken dan op de achtergrond. Voor de vereniging is het leuk als ze erbij blijven, maar het is veel leuker voor de mensen zelf."

Bron:


11-01-2020

Stroomt de liefde voor watersport bij u door het bloed?

Kom dan naar Boot Holland, dé aftrap van het watersportseizoen. Boot Holland is gezellig, inspirerend en nieuwswaardig: in februari 2020 toont de beurs weer vele primeurs. Alle reden voor een bezoek aan onze 30ste editie, van 7 t/m 11 februari 2020 in Leeuwarden.

Meer dan 250 deelnemers

Dit maakt Boot Holland ideaal om sfeer te proeven, trends te spotten en gelijkgestemden te treffen.

Vele primeurs

Boot Holland is hét moment om het nieuwe watersportseizoen in te luiden. De beurs biedt een bijzonder en allround kijkje onder de waterlijn. Meer dan alleen boten Op het gebied van toebehoren, accessoires en diensten is er ruime keus. Van verzekering, waterkaarten tot aan stoffering en van nieuwe motoren tot aan een complete refit.

Beekhuis Yachtbrokers op Boot Holland

Voor het zesde jaar op rij zijn wij aanwezig op Boot Holland met een eigen stand. U bent van harte uitgenodigd op onze stand om vrijblijvend van gedachten te wisselen over aan- en/of verkoop van een motor- of zeiljacht. Ons standnummer is 2104.

Openingstijden

Vrijdag 7 februari 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 8 februari 10.00 – 18.00 uur
Zondag 9 februari 10.00 – 18.00 uur
Maandag 10 februari 13.00 – 21.00 uur
Dinsdag 11 februari 10.00 – 17.00 uur

Voor meer informatie: BOOT HOLLAND 2020


05-01-2020

Bediening bruggen en sluizen Noord-Holland terug in provinciehanden

De bediening van bruggen en sluizen in Noord-Holland komt weer in handen van de provincie, zo heeft het dagelijks bestuur net voor de jaarwisseling besloten. Met ingang van 1 november moet de overgang een feit zijn.

Het provinciebestuur draait daarmee de verzelfstandiging van 2017 terug. Aanleiding zijn de aanhoudende klachten over de manier waarop de bruggen en sluizen werden bediend door het bedrijf Trigion. Aangeboden door ROC van Amsterdam "Mbo'ers zijn de toekomstige ruggengraat van onze samenleving"

“Het bedienen van bruggen en sluizen is een kerntaak van de provincie,” schrijft het dagelijks bestuur in het brief aan provinciale staten. “Het volledig uitbesteden van deze kerntaak aan een marktpartij is te kwetsbaar gebleken.”

De keuze voor Trigion wekte ten tijde van de privatisering al verbazing. Het bedrijf is gespecialiseerd in beveiliging en bewaking van gebouwen, maar had tot dan toe geen ervaring met de scheepvaart. De vakbond sprak van een ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’.

Trigion betaalde de honderd brug- en sluiswachters ook fors minder dan zij in de oude situatie verdienden, wat voor veel medewerkers aanleiding was op te stappen. Het gevolg was dat bruggen en sluizen tijdelijk niet werden bediend wegens gebrek aan personeel.

Een deel van de brug- en sluiswachters komt met ingang van november weer in dienst van de provincie. De andere groep wordt ondergebracht bij een marktpartij, wel met een werkgarantie en dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Bron:


31-12-2019

Passagiersschip verliest dak bij aanvaring Dorkwerderbrug

In de nacht van 30 op 31 december 2019 heeft het Duitse passagiersschip de Arkona de Dorkwerderbrug aangevaren. Daarbij verloor de boot haar stuurhut, die belandde op het achterdek. De bemanning en de passagiers, 93 in totaal, bleven ongedeerd.

Ook de brug, die vlakbij de stad Groningen ligt, is er betrekkelijk goed vanaf gekomen. Tijdens de nachtelijke uren bleek al dat de tafelbrug over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gewoon bediend kon worden. Daardoor was er geen belemmering voor het weg- en scheepvaartverkeer. Bij daglicht vond een nadere inspectie plaats. Daarbij is geconstateerd dat er geen schade is.

Het ongeval vond plaats rond 01.00 uur 's nachts. De schipper maakte een inschattingsfout over de hoogte van de brug.

Meeste passagiers doorgeslapen

Inspecteurs van Rijkswaterstaat en de politie zijn vervolgens op de boot geweest. De meeste passagiers hebben niets van de aanvaring gemerkt. Zij hebben doorgeslapen. Het schip is daarna aangemeerd bij Aduard. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelde dat de Duitse toerboot een noodstuurhut moet laten plaatsen. Dit is in de loop van de ochtend gebeurd. Een gecertificeerd bedrijf heeft daarna de stuurhut goedgekeurd.

Gewijzigde eindbestemming

Begin van de middag heeft de boot toestemming gekregen om haar reis te vervolgen. De eindbestemming was Rotterdam, maar dat is geschrapt. Om verloren tijd in te halen, eindigt de vaartocht nu in Amsterdam. De rederij trakteert haar passagiers vandaag op gratis drankjes als tegemoetkoming.

Sluis Lemmer speciaal geopend

Om er voor te zorgen dat het passagiersschip de Arkona haar reis zo veilig mogelijk kan vervolgen, is het nodig dat de Prinses Margrietsluis (over het Prinses Margrietkanaal) bij Lemmer open gaat op Nieuwjaarsdag. Speciaal en alleen voor dit schip. Bij hoge uitzondering is hiertoe besloten, vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van de passagiers en de verspreiding van hun woonplaatsen. Zo kan de reis zich afwikkelen bij rustig weer en zonder stressvolle momenten.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl is één van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Bron:


24-12-2019

BOOT Düsseldorf - uniek in de wereld!

BOOT Düsseldorf - Follow the call

Boot Düsseldorf biedt veel meer dan een interessante rondleiding op de beurs: ervaar het buitengevoel langs de rivier, zeilen met een goed briesje, vakantie-ideeën, de Beach World met THE WAVE en wakeboardlift en natuurlijk meer dan 1.000 boten en jachten in alle soorten en maten.

Beekhuis Yachtbrokers

Beekhuis Yachtbrokers presenteert voor het zesde jaar op rij haar volledige aanbod op de stand van Yachtfocus. Het standnummer is 1C68.

De openingstijden zijn: dagelijks van 10.00-18.00 uur.

Voor meer informatie: BOOT DÜSSELDORF


Realistisch

Bij u aan boord geven wij een markt- gerelateerd prijsadvies af en bespreken we de te voeren verkoopstrategie...
Lees verder...

Transparant

Bemiddeling via Beekhuis Yachtbrokers is altijd op basis van 'No Cure No Pay'...
Lees verder...

Zekerheid

De koopsom, verdeeld over een aanbetaling en restbetaling, zal worden gestort op het bankrekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Hiswa Vereniging....
Lees verder...

Full-service

Geen verkoophaven, echter wèl volledige service voor uw jacht op de eigen ligplaats...
Lees verder...