Nieuws van Beekhuis Yachtbrokers

28-06-2020

Grote zorg over het IJsselmeergebied

37 jachthavens in het IJsselmeergebied en de Waddenzee, HISWA-RECRON, het Watersportverbond en de BBZ maken zich grote zorgen over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie. Dit hebben zij verwoord in een ‘open brief’ die is gestuurd naar het ministerie, betrokken provincies en gemeenten.

Kern van de boodschap is dat door overheidsingrijpen recreanten in de toekomst wegblijven. Door het gebied in te richten met windmolen- en zonneparken, natuureilanden, rietmoerassen en ondieptes waar waterplanten moeten gaan groeien, worden de recreatiesector en de lokale bevolking slachtoffer. Het overheidsingrijpen gaat ten koste van de kwaliteit van het binnen Europa unieke zoetwatermeer, waar je kunt zeilen en kunt recreëren en waar je vanaf het water en vanaf de oevers de ruimte, openheid en weidsheid, en ’s nachts de duisternis nog kunt ervaren.

Met subsidies van het Rijk wordt het gebied ingericht, ingepolderd en verdeeld in compartimenten waarmee unieke waarden verloren gaan. De natuurmaatregelen uit het PAGW zijn volgens het rijk nodig om o.a. toenemende recreatie op te vangen, maar het budget voor recreatie, zelfs recreatief medegebruik vanuit Den Haag is ‘nul’.

De 37 jachthavens en de organisaties vragen om één coördinerend ministerie met daadkracht waar het belang van recreatie in Nederland op waarde wordt geschat en een budget dat de balans tussen recreatie en natuur recht doet. HISWA-RECRON heeft over dit onderwerp Kamervragen ingediend die naar verwachting voor het zomerreces (of direct daarna) behandeld gaan worden.

Bron:


14-06-2020

Sanitaire voorzieningen op jachthavens per 15 juni weer open

Goed nieuws! Vanaf maandag 15 juni mogen gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op jachthavens weer open. Deze mededeling is te lezen op de website van de Rijksoverheid op de pagina Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven. Voorwaarde is wel dat er goede brancheprotocollen worden nageleefd. Eerder zag het er nog naar uit dat, afgezien van de wc’s, pas op 1 juli van andere sanitaire voorzieningen gebruik kon worden gemaakt.

Het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes moet beperkt blijven, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook de sanitaire voorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes mogen weer open. De datum (15 juni) van deze verruiming is hetzelfde moment als wanneer het weer beperkt mogelijk is om voor vakantie naar het buitenland te reizen.

Waarom niet nu?

Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON werd onlangs gebeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Met de mededeling dat we eerder open mogen dan 1 juli. Daar werkten we samen met veel leden keihard aan de afgelopen tijd. Zo pikken onze ondernemers nog net een stukje voorseizoen mee. Wat ik niet begrijp is waarom we niet eerder de gebouwen open kunnen stellen. Als het 15 juni open kan, waarom kan het dan niet nu? Het aankomende weekend wordt het mooi weer en dat loopt de sector anders mis.”

Bron:


23-05-2020

Start vaarseizoen Overijssel vanaf 18 mei

Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken.

Het besluit om het vaarseizoen op 18 mei te starten is genomen in afstemming met gemeenten, waterschappen en andere provincies. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld om de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen waarborgen.

 1. Medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen moeten veilig kunnen werken. Dit betekent dat zij voldoende afstand van elkaar en de vaarweggebruikers moeten kunnen houden.

 2. We verstrekken extra informatie aan vaarweggebruikers over veiligheid op en rond het water.

 3. Fietsers en voetgangers moeten bij het wachten voor afsluitbomen voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

 4. De drukte in sluizen en op het water moet beheersbaar zijn. Dit kan leiden tot extra wachttijden, en waar nodig, bij te grote drukte, schalen we bediening af.

 5. De handhaving op veiligheid op en rond het water moet gewaarborgd zijn.

 6. De regelgeving vanuit rijksoverheid en noodverordeningen zijn onverkort van toepassing op alles op en rond het water.

Coronamaatregelen op het water

Houd rekening met de volgende maatregelen op het water:

 1. Meer niet naast elkaar af en volg de aanwijzingen van de brugwachter/sluiswachter op

 2. Houd rekening met langere wachttijden bij bruggen en sluizen

 3. Houd ten minste 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken

In overleg met andere beheerders denken we hiermee zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven aan de Overijsselse vaarweggebruikers, gasten en recreatieve ondernemers.

Bron:


13-05-2020

OPENING WADDENHAVENS OP 15 MEI

Vanaf vrijdag 15 mei bent u weer welkom in onze havens maar bedenk:

 • Verplichte melding één dag voor aankomst (GEEN reservering)

 • Het aantal ligplaatsen is beperkt

 • Zelfvoorzienend, de sanitaire voorzieningen zijn gesloten

 • Maximaal 2 personen aan boord, meer alleen in gezinsverband

 • Toeristische voorzieningen en horeca zijn (zeer) beperkt beschikbaar

 • Raadpleeg per eiland de voorschriften en richtlijnen

Voor meer informatie: WADDENHAVENS


03-05-2020

BEEKHUIS YACHTBROKERS EN DE CORONA CRISIS

Ook wij hebben natuurlijk te maken met de gevolgen van de maatregelen die het RIVM heeft uitgevaardigd om het Coronavirus onder contrôle te krijgen. We zullen deze maatregelen respecteren. We proberen u zo actueel mogelijk te informeren.

BEZICHTIGING

Bezichtiging van de jachten is onder de volgende voorbehouden mogelijk:

 • De haven waar het jacht een ligplaats heeft is toegankelijk;

 • De eigenaar geeft toestemming voor de bezichtiging;

 • Maximaal 2 personen die het jacht komen bezichtigen welke partners zijn.

Naderhand wordt waar nodig het jacht gedesinfecteerd.

HET IN VERKOOP GEVEN VAN EEN MOTOR- OF ZEILJACHT

Het in verkoop geven van uw motor- of zeiljacht blijft ook mogelijk, waarbij de volgende punten in acht worden genomen:

 • Alleen de jachtmakelaar en eigenaar of vertegenwoordiger van de eigenaar zijn aan boord, om zodoende de onderlinge afstand van 1,5 meter te garanderen;

 • De jachthaven waar het motor- of zeiljacht een ligplaats heeft is vrij toegankelijk. 

Naderhand wordt het jacht waar nodig gedesinfecteerd.


29-04-2020

Openingstijden bruggen en sluizen Friesland

Aangepaste bedieningstijden vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei geldt dat de bruggen en sluizen in heel Fryslân van 09:00 uur tot 19:00 uur bediend worden. In Fryslân trekken provincie Fryslân en gemeenten gezamenlijk op. Daarmee verminderen we de drukte op de piektijden. We willen geen opstoppingen bij de bruggen, maar doorstroming. Dat komt de veiligheid op het water te goede. Tot 1 mei gelden de huidige openingstijden. Voor de beroepsvaarwegen gelden andere bedientijden (zie overzicht).

De bedieningstijden vanaf 1 mei kunt u aflezen in dit overzicht: BEDIENINGSTIJDEN VANAF 1 MEI 

Voor de bediening van gemeentelijke bruggen verwijzen wij u naar de website van de betreffende gemeente.

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan helpt het Klantcontactcentrum u graag verder. Onze medewerkers zijn op werkdagen te bereiken op 058 - 292 59 25.

Konvooivaarten Turfroute

De Turfroute is open van 15 mei t/m 15 september 2020. De bruggen en sluizen worden op deze route bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur zonder middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus.

Polderhoofdkanaal

Het Polderhoofdkanaal wordt van 15 mei t/m 15 september, dagelijks van 9.30 uur – 16.30 uur bediend. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Opsterland. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25.

Bron:


29-04-2020

Aangepaste bediening bruggen en sluizen verlengd tot en met 31 mei 2020 in de provincie Groningen

De extra maatregelen die de provincie Groningen neemt voor de bediening van de bruggen en sluizen worden tot en met 31 mei verlengd. Het gaat om maatregelen voor de recreatievaart. Vanaf donderdag 9 april worden bruggen en sluizen beperkt of niet meer bediend. Recreatievaart die gebruik wil maken van brug- of sluisbediening van een groot aantal vaarwegen moet zich drie dagen van tevoren aanmelden. Voor de overige scheepvaart blijven we de bruggen bedienen volgens de winterbediening. De maatregelen gelden nog tot en met 31 mei aanstaande. We nemen de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sluizen gestremd: 

 • Blauwe Diepsluis bij het Oldambtmeer  

 • Slochtersluis  

 • Jan Bronssluis 

 • Groevesluizen Noord- en Zuidzijde bij Appingedam langs het Eemskanaal 

 • Robbengatsluis bij Lauwersoog

Vaarwegen met beperkte bediening

De beperking van de brug- en sluisbediening geldt voor de volgende vaarwegen: •

 • Rensel 

 • Winschoterdiep 

 • AG Wildervanckkanaal 

 • Oude Eemskanaal  

 • Aduarderdiep 

 • Noordwillemskanaal 

 • Reitdiep Zuidzijde vanaf Plataanbrug tot en met de Dorkwerdersluis 

 • Reitdiep Noordzijde vanaf de Platvoetbrug tot en met de Reitdiepbrug

Van tevoren aanmelden

Recreatievaart die gebruik wil maken van brugbediening moet zich 72 uur van tevoren op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur aanmelden op telefoonnummer 06-11741667. Bediening voor de recreatievaart vindt alleen plaats op werkdagen. In het weekend kan de recreatievaart op deze vaarwegen geen gebruik maken van brug- en sluisbediening.

Winterbediening

De maatregelen worden genomen in navolging van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eerder werd al besloten dat de bruggen en sluizen in onze provincie voorlopig worden bediend volgens de bedieningstijden die in de winter gelden.

Varen in Groningen

De maatregelen voor alle vaarwegen, bruggen en sluizen die in beheer zijn bij de provincie Groningen staan op de pagina 'Varen in Groningen'. De bedienposten op de locaties van Farmsum, Gaarkeuken, Lauwersoog en Oostersluis werken op dit moment met een minimale personele bezetting. Op deze manier kunnen we onze bruggen en sluizen op een veilige manier blijven bedienen, volgens de landelijke richtlijnen.

Bron:


08-04-2020

Groningse bruggen en sluizen nog minder bediend

De provincie Groningen past vanwege de coronacrisis de bediening van bruggen en sluizen in onze provincie tot minimaal 28 april aan. Vanaf aanstaande donderdag worden bruggen en sluizen beperkt of niet meer bediend.

Recreatievaarders moeten op een groot aantal vaarwegen zich drie dagen van te voren aanmelden. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur aanmelden op telefoonnummer 06-11741667. In weekenden kan de recreatievaart geen gebruik maken van brug- en sluisbediening.

Dit zijn strengere richtlijnen dan eerder aangegeven. Eerder gaf de provincie aan om de bruggen en sluizen te bedienen volgens de winterbediening.

Sluizen en vaarwegen

Sluizen die niet meer bediend worden zijn: Blauwe Diepsluis bij het Oldambtmeer, Slochtersluis, Jan Bronssluis, Groevesluizen Noord- en Zuidzijde bij Appingedam langs het Eemskanaal en Robbengatsluis bij Lauwersoog.

De beperking van de brug- en sluisbediening geldt voor de volgende vaarwegen: Rensel, Winschoterdiep, AG Wildervanckkanaal, Oude Eemskanaal, Aduarderdiep, Noordwillemskanaal, Reitdiep Zuidzijde vanaf Plataanbrug tot en met de Dorkwerdersluis en Reitdiep Noordzijde vanaf de Platvoetbrug tot Reitdiepbrug.

Bron:


04-04-2020

Friesland: ‘Wanneer je niet het water op hoeft, blijf dan thuis’

Provincie, gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân vragen inwoners en toeristen om niet of anders zo weinig mogelijk gebruik te maken van de recreatieve (vaar)voorzieningen. ‘Wanneer je niet het water op hoeft, blijf dan thuis.’

Het watersportseizoen in Friesland is voorlopig uitgesteld tot 28 april. De noodverordening van de veiligheidsregio blijft in elk geval tot dan van kracht. Dat wil zeggen dat sanitair op allerhande recreatieterreinen, maar ook jachthavens, gesloten blijft. Voor bruggen en sluizen blijft de winterdienstregeling van kracht; opening is mogelijk, maar blijft beperkt. ‘Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan. Daarmee wordt verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen.’ Klussen aan de boot is vooralsnog niet verboden. ‘Als dat per se moet, kunnen mensen hun boten wel uit de winterstalling halen.’

Rotterdam Rijnmond (incl Haringvliet) recreatief overnachten verboden

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond volgt grotendeels de maatregelen die al eerder in Zeeland waren genomen. Onder de regio vallen ook Goeree-Overflakkee en het Haringvliet. In het gehele Deltagebied is recreatief overnachten dus niet meer toegestaan.

Bron:


30-03-2020

BEEKHUIS YACHTBROKERS EN DE CORONA CRISIS

Ook wij hebben natuurlijk te maken met de gevolgen van de maatregelen die het RIVM heeft uitgevaardigd om het Coronavirus onder contrôle te krijgen. We zullen deze maatregelen respecteren. We proberen u zo actueel mogelijk te informeren. 


BEZICHTIGING

Bezichtiging van de jachten is onder de volgende voorbehouden mogelijk:

 •  De haven waar het jacht een ligplaats heeft is toegankelijk;

 •  De eigenaar geeft toestemming voor de bezichtiging;

 •  Maximaal 2 personen die het  jacht komen bezichtigen en bij voorkeur partners.

Naderhand wordt waar nodig het jacht gedesinfecteerd.

 

HET IN VERKOOP GEVEN VAN EEN MOTOR- OF ZEILJACHT

Het in verkoop geven van uw motor- of zeiljacht blijft ook mogelijk, waarbij de volgende punten in acht worden genomen:

 •  Alleen de jachtmakelaar en eigenaar of vertegenwoordiger van de eigenaar zijn aan boord, om zodoende de onderlinge afstand van 1,5 meter te garanderen;

 •  De jachthaven waar het motor- of zeiljacht een ligplaats heeft is vrij toegankelijk 

Naderhand wordt het jacht waar nodig gedesinfecteerd.


29-03-2020

Corona: mag er nog recreatief gevaren worden in Nederland?

Wat zijn de mogelijkheden om op eigen verantwoordelijkheid in Nederland te varen? We informeren regelmatig bij betrokken partijen om te horen wat de stand van zaken precies is.

Juist nu je thuis komt te zitten en het weer aan de beterende hand is, is de verleiding groot om een rondje te gaan zeilen. Is dit toegestaan? En waar moet je op letten?

LET OP: Situatie en maatregelen veranderen snel

Sommige havens zijn nu volledig gesloten, ook voor ligplaatshouders wiens boot in de haven ligt. Als we informatie krijgen over welke havens dat betreft, melden we het hier zo snel mogelijk, maar door de enorme hoeveelheid jachthavens en de snelheid waarmee de situatie verandert, kunnen we geen compleet overzicht geven. Neem vooraf contact op met jouw jachthaven voor de meest recente informatie.

vrijdag 27 maart

Zeeland: verbod recreatief overnachten, sanitair dicht

De Veiligheidsregio Zeeland heeft de noodverordening in haar provincie aangescherpt. Om toestroom van toeristen te voorkomen en een potentiële overbelasting van het zorgsysteem in Zeeland te voorkomen, zijn er een paar verboden ingesteld: een verbod op recreatieve overnachting, een verbod op het openstellen van sanitaire voorzieningen en een verbod op het opbouwen en gebruiken van slaap- en strandhuisjes.

De eerste twee verboden gaan maandag 30 maart om 12.00 uur in, het laatste verbod is per direct van kracht.

Slapen op een boot in de jachthaven valt in vrijwel alle gevallen ook onder recreatief overnachten; alleen als je woont op je boot wordt er een uitzondering gemaakt. De maatregel is in elk geval van kracht tot 10 mei, en kan dan door de voorzitter van de veiligheidsregio worden verlengd. Dagtoerisme is expliciet wel toegestaan, mits de landelijke maatregelen worden nageleefd.

Sluiting van havens en/of verenigingsterreinen, wat eerst gevreesd werd, is nog niet aan de orde.

Vandaag aangescherpte noodverordening Zeeland verwacht

Donderdag 26 maart is het Veiligheidsberaad van Veiligheidsregio Zeeland bijeengekomen. Er worden aanscherpingen van de noodverordening verwacht. Wat dat zal zijn, horen we in de namiddag. Te denken valt aan sluiting van havens (ook voor ligplaatshouders) en/of andere recreatieve gelegenheden.

Havens dicht voor ligplaatshouders

Een aantal verenigingshavens sluit de deuren. Gisteren berichtten we al dat WSV Abel Tasman in Delfzijl de jachthaven sloot, ook voor ligplaatshouders. Ook bereikte ons het bericht dat WV Hellevoetsluis per e-mail aan haar leden heeft laten weten dat de haven helemaal dicht gaat.

Risico op boete wegens niet naleven maatregelen door leden

Dat zou zijn omdat de vereniging verantwoordelijk is voor het naleven van de maatregelen – en op overtreding daarvan kan worden beboet. Met andere woorden: als de leden zich niet houden aan de anderhalve meter afstand of andere maatregelen en de politie controleert, dan kan wangedrag van de leden de vereniging veel geld kosten.

Sanitair op campings en jachthavens Noord-Nederland gesloten

Veiligheidsregio’s Friesland, Groningen en Drenthe hebben bepaald dat sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens moeten worden gesloten, dat stelt de Leeuwarder Courant. De kans dat in sanitaire gelegenheden de 1,5 meter afstand-maatregel niet kan worden nageleefd is te groot, vinden de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

De noodverordening van de veiligheidsregio Drenthe bevestigt het bericht in elk geval.

donderdag 26 maart

Provincies Friesland en Zeeland: ‘varen mag gewoon’

Na het bericht dat er beperkingen gelden voor recreatievaart in Overijssel (we hebben ze nog niet kunnen bereiken voor commentaar), belden we met de provincies Friesland en Zeeland. Communicatie-adviseur van provincie Zeeland Annick Creemers zegt: “De veiligheidsregio gaat over eventueel verbieden van beroepsvaart. Ik ga er niet vanuit dat er een verbod komt. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt dat aangekondigd op zeelandveilig.nl. Of de brug- en sluisbediening op de winterstand blijft staan, weet ik niet uit mijn hoofd. In principe is dat terug te vinden op zeeland.nl/sluizen-en-bruggen.”

De meest recente brug- en sluistijden vind je op vaarweginformatie.nl.

Ook in Friesland mag je gewoon varen. “We zijn in overleg over de stappen die we doen, we hebben heel veel water in de provincie, dus daar moeten we goed over nadenken,” zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut. “Na 31 maart weten we meer. Als het gaat om bruggen: als provincie zijn wij niet verantwoordelijk voor alle sluizen en bruggen, maar alleen voor die in of aan provinciale vaarten. Gemeenten hebben hun eigen bruggen.”

woensdag 25 maart

Start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

‘Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.’

dinsdag 24 maart

Winterbediening bruggen sluizen Noord-Holland, Zuid-Holland

Het coronavirus heeft gevolgen voor de bedieningstijden van de bruggen op verschillende plekken in ons land. In ieder geval in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Haarlem hebben al besloten om tot 6 april de winterbediening aan te houden. Normaal gesproken gaat per 1 april de zomerbediening in. Dat betekent dat de bruggen vaker en langer bediend worden. Dit vraagt echter extra capaciteit van bedienend personeel en met meer brugbedienend personeel is de kans op besmetting simpelweg groter. Het is van belang om de vaarweg in ieder geval open te houden, maar dan wel met zo min mogelijk personeel.

Brug- en sluisopening aanvragen

Bereid je reis dus goed voor als je gaat varen. De maatregelen hebben met name gevolgen voor de zondags- en avondbediening. Ook zal voor bepaalde bruggen nog, volgens het winterregime, 24 uur van tevoren een opening moeten worden aangevraagd. Het is mogelijk dat meerdere brugbeheerders dit voorbeeld zullen volgen. De eerder genoemde brugbeheerders geven aan dat deze situatie in ieder geval tot 6 april duurt. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te perken kan besloten worden deze termijn te verlengen.

Het Watersportverbond heeft er op aangedrongen om, indien mogelijk (en vanzelfsprekend rekening houdend met de adviezen en noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus), uiterlijk met Pasen de zomerbedieningstijden in te laten gaan.

Staande Mast Route: minder bediening

Vanaf donderdag 26 maart 2020 worden de bruggen in Amsterdam minder bediend in verband met beperkte inzetmogelijkheden op de bediencentrale. De oostelijke Staande Mast Route door Amsterdam, over de Kostverlorenvaart, zal dan ook alleen de nacht van vrijdag op zaterdag bediend worden. Het gaat om de Kostverlorenvaartroute tussen de Nieuwe Meer en de Oude Houthaven (Oude Houthaven, Westerkanaal, Singelgracht, Kattensloot, Kostverlorenvaart, Schinkel).

De Westelijke Route, via Haarlem, is wel beschikbaar conform het Staande Mast Route-akkoord Noord- en Zuid-Holland. Hier geldt echter wel verlenging van de winterregime bedientijden.

Bron:


21-03-2020

Gevolgen brugbediening en sluizen wegens coronavirus

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de bedieningstijden van de bruggen op verschillende plekken in ons land. In ieder geval in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Haarlem hebben al besloten om tot 6 april de winterbediening aan te houden.

Normaal gesproken gaat per 1 april de zomerbediening in. Dat betekent dat de bruggen vaker en langer bediend worden. Dit vraagt echter extra capaciteit van bedienend personeel en met meer brugbedienend personeel is de kans op besmetting simpelweg groter. Het is van belang om de vaarweg in ieder geval open te houden, maar dan wel met zo min mogelijk personeel.

Bereid uw reis dus goed voor als u gaat varen. De maatregelen hebben met name gevolgen voor de zondags- en avondbediening. Ook zal voor bepaalde bruggen nog, volgens het winterregime, 24 uur van tevoren een opening moeten worden aangevraagd. Het is mogelijk dat meerdere brugbeheerders dit voorbeeld zullen volgen.

De eerder genoemde brugbeheerders geven aan dat deze situatie in ieder geval tot 6 april duurt. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te perken kan besloten worden deze termijn te verlengen. Het Watersportverbond heeft er op aangedrongen om, indien mogelijk (en vanzelfsprekend rekening houdend met de adviezen en noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus), uiterlijk met pasen de zomerbedieningstijden in te laten gaan.

Bron:


Realistisch

Bij u aan boord geven wij een markt- gerelateerd prijsadvies af en bespreken we de te voeren verkoopstrategie...
Lees verder...

Transparant

Bemiddeling via Beekhuis Yachtbrokers is altijd op basis van 'No Cure No Pay'...
Lees verder...

Zekerheid

De koopsom, verdeeld over een aanbetaling en restbetaling, zal worden gestort op het bankrekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Hiswa Vereniging....
Lees verder...

Full-service

Geen verkoophaven, echter wèl volledige service voor uw jacht op de eigen ligplaats...
Lees verder...