Nieuws van Beekhuis Yachtbrokers

05-08-2018

HISWA te water 2018

De 35ste editie van de HISWA te water vindt plaats van woensdag 5 tot en met zondag 9 september 2018 op de nieuwe locatie, de Bataviahaven in Lelystad.

Openingstijden

Van woensdag 5 september tot en met 9 september is de HISWA te water geopend van 10:00 - 18:00. Op vrijdag 7 september houden wij de deuren open tot 20:00.

Dé beurs voor watersporters

De HISWA te water is de enige in-water bootshow van Nederland. Aan de steigers liggen zo’n 250 boten in alle soorten en maten; van sloep tot zeiljacht en van motorboot tot tender. Op de kade vindt u een breed assortiment van nautische producten. Op het water spettert het van de activiteiten voor jong en oud. Een inspirerend evenement voor iedereen die van watersport houdt.

Van basic tot superluxe

Wilt u een boot kopen? U oriënteren op de nieuwste modellen? De laatste trends in de (inter)nationale jachtbouw ontdekken? Tips van professionals krijgen? De HISWA te water is het Mekka voor iedereen die graag het water op gaat en van mooie boten houdt. Bezoekers ontdekken er de crème de la crème van de Nederlandse en internationale jachtbouw. Van klein tot groot, seriegebouwd of custom-built, gemaakt van aluminium, staal of polyester: het overzicht van boten, met ook dit jaar weer tientallen (wereld)primeurs, is zonder meer indrukwekkend te noemen.

Meer dan boten

De HISWA te water biedt meer dan alleen boten. Op de kade presenteren exposanten hun nautische artikelen, kleding en accessoires. Op en rond het water vindt een spetterend programma plaats voor kinderen en volwassenen. Proefvaren, zeillessen voor kinderen, roeien, surfen, manoeuvreerwedstrijden en matchracen zorgen voor een dynamisch watersportdecor rondom de tentoongestelde boten.

Beekhuis Yachtbrokers op de Hiswa te Water 2018

Ook dit jaar is Beekhuis Yachtbrokers vertegenwoordigd op de Hiswa te Water met een presentatie van het gehele bestand op de stand van Yachtfocus met nummer KB-40.

Hier is de link naar de site: HISWA TE WATER 2018


Afbeeldingsresultaat voor hiswa te water bataviahaven lelystad


03-08-2018

Grote Sluis Spaarndam dicht voor pleziervaart

Hoogheemraadschap Rijnland sluit de Grote Sluis bij Spaarndam vanaf vrijdagochtend voor onbepaalde tijd voor de pleziervaart.

Rijnland neemt dit besluit als gevolg van de aanhoudende droogte en de verziltende effecten op het watersysteem. Recreatievaartuigen kunnen uiterlijk donderdag 2 augustus de sluis passeren. De stremming geldt tot nader order.

Locodijkgraaf Jeroen Haan: ,,Dit zijn besluiten die je moet nemen en liever niet wilt nemen. Iedere keer dat de sluisdeuren nu opengaan, stroomt er water binnen met een steeds hoger zoutgehalte. Dit kan zo niet langer doorgaan. De natuur en landbouw lopen schade op. Het zoete water dat er nog is, willen we vasthouden en in het hele gebied doorspoelen.”

Normaal haalt het hoogheemraadschap zoet water uit de Rijn bij boezemgemaal Gouda om hiermee het verzilte water in het noorden door te spoelen. Daarna vindt het water een uitweg in het Noordzeekanaal bij de gemalen Spaarndam en Halfweg.

Nu staat door de droogte de zoetwateraanvoer onder druk, waardoor het zoutgehalte rond Spaarndam oploopt tot soms 650 milligram per liter.

De gemeente Haarlem vindt het jammer dat de pleziervaart door de maatregel wordt getroffen, maar heeft begrip voor de sluiting. ,,Het is aan Rijnland met daar aanwezige kennis om dit besluit te nemen.’’

De sluiting gaat vrijdagochtend om half zes in de ochtend in. Pleziervaartuigen mogen ook niet meeschutten met beroepsvaart dat de Grote Sluis nog wel mag passeren.

Grote Sluis Spaarndam dicht voor pleziervaart

Bron:


20-07-2018

Watertoevoer in Rijn door droogte tot onder minimumgrens gedaald

De toevoer van water in de Rijn die bij Spijk Nederland binnenstroomt, is de afgelopen week gedaald tot onder de minimumgrens die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) hanteert voor de maand juli.

De lage waterstand leidt mogelijk tot maatregelen, meldt de LCW woensdag in de zogeheten droogtemonitor. Wat die maatregelen precies inhouden, is nog niet duidelijk.

De LCW stelt dat de Rijn en de Maas belangrijk zijn voor de wateraanvoer in Nederland. De minimale hoeveelheid die in juli door de Rijn moet stromen, is volgens de LCW 1.200 kubieke meter per seconde. Op 15 juli zakte de watertoevoer onder die grens. De hoeveelheid is nu 1.140 kubieke meter per seconde.

In het stroomgebied van de rivier, elders in Europa, wordt komende week bijna geen neerslag verwacht, waardoor de wateraanvoer bij Lobith vermoedelijk zal dalen tot ver onder de 1.100 kubieke meter per seconde. De LCW heeft daarom code geel afgegeven, wat betekent dat er een dreigend watertekort is.

Maas

De wateraanvoer in de Maas zal nog afnemen tot tussen de 30 en 60 kubieke meter per seconde. De LCW verwacht niet dat de stand de komende vijf tot vijftien dagen onder de ondergrens van 25 kubieke meter per seconde zal zakken.

Om verzilting in het westen van het land tegen te gaan, wordt extra water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat gebeurt via de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoer en deze is over ongeveer een week volledig in werking gesteld.

Grotere vraag

De waterpeilen in het IJsselmeergebied zijn "op niveau", behalve die van de Veluwerandmeren. Op de hoge zandgronden in Nederland (Noord-Brabant, Limburg, Drenthe, Twente, de Achterhoek en de Veluwe) zijn de gevolgen van de droogte het meest te merken. Die gebieden profiteren niet van de wateraanvoer van rivieren en zijn volledig afhankelijk van neerslag.

De vraag naar water kan met name in de landbouw de komende tijd groter worden dan het aanbod. "Op dit moment zijn vraag en aanbod in evenwicht, maar dat gaat veranderen", zegt Harold van Waveren, voorzitter van de LCW. Ook in de weken die voor ons liggen, verwacht het KNMI geen neerslag van enige betekenis.

Sluizen

Door de Afsluitdijk en de Haringvlietsluizen wordt geen water meer afgevoerd naar zee. Dat wordt gedaan om zoveel mogelijk zoet water vast te houden. Daarnaast wordt bij meerdere sluizen pas geschut als de sluis helemaal vol is. Op die manier wordt ook water bespaard.

Het scheepvaartverkeer kan daar enige hinder van ondervinden, maar volgens de LCW hebben schippers vooralsnog weinig last van de droogte. Wel is de verwachting dat die hinder de komende weken toe zal nemen, doordat de waterstand in de Rijn daalt.

Beregeningsverbod

Het verbod op beregening uit oppervlaktewater dat is afgekondigd in het zuiden en oosten van het land, blijft van kracht. De LCW benadrukt het belang van het naleven van dit verbod, om schade aan gewassen en de natuur "zoveel mogelijk te beperken".

De verwachting is dat het landelijke gemiddelde van het neerslagtekort zal stijgen tot 266 millimeter en volgens de LCW is "een dergelijk neerslagtekort vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976".

Veendijken

Om te voorkomen dat veendijken doorbreken, worden die door de waterschappen in de gaten gehouden. Door de droogte wordt het veen lichter en dat zou ervoor kunnen zorgen dat de dijk wordt weggespoeld, zoals in 2003 gebeurde.

Sindsdien worden de dijken bij langdurige droogte continu gecontroleerd en waar nodig natgespoten. Daardoor wordt het veen zwaarder, wat een dijkdoorbraak moet voorkomen.

Waterkwaliteit

Door de droogte en de warmte neemt de waterkwaliteit af. Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen daarom op alleen te gaan zwemmen bij officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit goed genoeg is. De afgelopen week zijn er steeds meer meldingen over blauwalg, botulisme, vissterfte en ongewenste bacteriën in zoet water.

De verwachting is dat de watertemperatuur de komende week verder zal stijgen en de kwaliteit daarmee verder afneemt. Maar relatief gezien valt het mee. ''Ondanks de hoge watertemperatuur is de waterkwaliteit vergeleken met andere jaren nog van een goede kwaliteit'', meldt de LCW.

De gemeente Sittard-Geleen heeft inwoners gewaarschuwd vanwege rattenoverlast. Door de droogte vallen de putten langs de straat droog. ''Dat hebben ratten niet graag. Ze hebben namelijk iedere dag water nodig en komen uit het riool omhoog op zoek naar water en voedsel'', aldus de gemeente. Volgens de gemeente helpt het om emmers water in putten te gooien.Bron:

      


08-07-2018

Watersportliefhebbers niet blij met achterstallig onderhoud Hunsingokanaal

Een aantal inwoners van gemeente De Marne is nog steeds ontevreden over het onderhoud aan bruggen en kades langs het Hunsingokanaal. Ook de oude sluis in Zoutkamp ligt er vervallen bij.

De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest doen volgens hen te weinig aan het onderhoud. 'Dit is toch geen gezicht. Het is absoluut geen visitekaartje voor toeristen om door dit kanaal te varen. Alles ligt er verroest en verrot bij', zegt Zoutkamper Matthijs van der Ploeg. Hij doelt op de oude sluis in Zoutkamp. Daar moet nodig onderhoud aan gebeuren. Er zitten scheuren in de muren en er hangt een doek om vallende stenen tegen te houden.

Weinig tijd

Er is al eerder aan de bel getrokken bij waterschap Noorderzijlvest. Maar tot op heden is er niks gebeurd. Ze hebben geprobeerd de problemen aan te kaarten bij de provincie. Maar die had volgens hen te weinig tijd. 'Wij hebben om een gesprek gevraagd met gedeputeerde Patrick Brouns. Maar die had maar een kwartiertje tijd voor ons. Nou dat gaan we dus mooi niet doen. Dan zit de man steeds op zijn horloge te kijken', zegt Ulrumer Jan Huizenga. 'Wij willen goed kunnen uitleggen, wat de problemen zijn. Zo is er van alles mis langs het kanaal. Bijvoorbeeld de brug bij Leens. Dat was een mooie brug met houten palen. Nu hebben ze ter versteviging een paar ijzeren balken eronder geplaatst. Dat ziet er toch niet uit', stelt Huizenga.

Gedeputeerde staat open voor gesprek

Gedeputeerde Patrick Brouns laat weten dat hij nog altijd open staat voor een gesprek. Maar dat deze niet uren kan duren vanwege zijn drukke agenda. 'Ik begrijp dat de mensen graag uitgebreid de tijd willen nemen voor dit soort problemen maar ik heb afspraken die soms korter duren dan een half uur waarin veel besproken kan worden', zegt Patrick Brouns. Ondanks dat er nog geen gesprek is geweest heeft Brouns de klachten al heeft besproken met het waterschap. 'Het waterschap beslist zelf waar ze wel en niet in wil investeren.' Noorderzijlvest heeft laten weten bruggen in de provincie te gaan aanpakken. Wat er met de sluis gaat gebeuren blijft nog onduidelijk.

De oude Hunsingo-sluis in Zoutkamp. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Bron:


 


08-07-2018

Pech voor pleziervaart: sluis Harlingen door droogte minder vaak open en dicht

De Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen gaan vanaf dinsdag 3 juli minder vaak open vanwege de droogte. Voor plezierjachten betekent het een uur vertraging. De maatregel wordt door de provincie uitgevoerd op verzoek van het Wetterskip. Die hoopt dat er op deze wijze minder zoet water via het Van Harinxmakanaal verloren gaat en minder zout water binnenkomt.

Verzilting

De waterstand in de Friese binnenwateren is laag en er is weinig stroming. De toevoer van te veel zeewater via de Harlinger sluizen kan het boezemwater teveel verzilten, wat problemen oplevert voor de landbouw. Recreatievaartuigen moeten in groepen of, als dat kan, samen met de beroepsvaart door de sluis gaan. Dat kan leiden tot een uur extra oponthoud voor de pleziervaart. Hoe lang de maatregel duurt valt nog niet te zeggen.

 Bron:


21-06-2018

Waterplanten zijn snelgroeiend veiligheidsprobleem

Sinds een aantal jaren ondervindt de scheepvaart in het Markermeer en de Randmeren veel hinder van waterplanten. Deze snelgroeiende gewassen zijn vooral in de zomermaanden een groeiend probleem en zorgen voor een onveilige situatie op het Markermeer en de Randmeren.

Vooral watersporters lopen geregeld vast in de grote velden aarvederkruid en fonteinkruiden. Opvarenden nemen soms onverantwoorde risico’s om hun scheepsschroef onder het schip van wier te ontdoen. Fonteinkruid en aarvederkruid kunnen tot aan het wateroppervlak groeien, waardoor zelfs zwemmers erin verstrikt kunnen raken.

De KNRM wordt in genoemde gebieden steeds vaker gevraagd om boten die vastgelopen zijn in de planten te helpen. Maar ook reddingboten hebben last van de planten, die de schroeven en waterjets van de reddingboten doen vastlopen. Evenals de watersportorganisaties en jachthavens in de omgeving, hebben de reddingstations van de KNRM aan de bel getrokken bij de waterbeheerders om iets aan de overlast te doen.

Het economisch belang van de recreatiewateren is groot en daarom worden de waterplanten gemaaid waar het kan en waar het urgent is, maar dat zijn voornamelijk de scheepvaartroutes en niet daarbuiten, waar juist veel recreatievaart en zwemmers zijn.

De overlast komt en gaat overigens gelijktijdig met de recreanten, want in september, na het recreatievaartseizoen sterven de waterplanten meestal weer af. Op de website van Rijkswaterstaat worden veel gestelde vragen beantwoord en is veel informatie over deze problematiek te vinden.

  

Bron:


Logo KNRM


19-06-2018

Rijk luistert naar kritiek watersport: groot baggerplan voor IJsselmeer

Rijkswaterstaat zet in op een meer flexibel waterpeil in het IJsselmeergebied om beter te kunnen inspelen op extremere weersomstandigheden. Daarnaast zal voor natuurdoelen het waterpeil vanaf medio augustus, midden in het vaarseizoen, een decimeter worden verlaagd. Uit onderzoek van HISWA Vereniging bleek dat dit laatste punt slecht viel bij watersportondernemers, omdat hierdoor jachthavens en megajachtbouw hinder ondervinden. Het Rijk luistert naar de kritiek en reserveert 12,1 miljoen voor baggerwerkzaamheden.

Met een reservering van 12,1 miljoen uit het Deltafonds voor het extra baggeren van jachthavens en vaargeulen moeten de problemen voor de watersport worden weggewerkt. Regiomanager HISWA, Jan Ybema: “Na ruim drie jaar van intensieve overleggen met Rijkswaterstaat zijn we tevreden dat tegemoet is gekomen aan de kritiek die wordt gedeeld met de watersportgemeenten en het Watersportverbond. De watersport is veruit de grootste economische factor in het IJsselmeergebied en als je de vaaromstandigheden verslechtert, is het logisch dat je hiervoor maatregelen moet treffen. Een autosnelweg sluit je ook niet ineens af voor grotere voertuigen.”

Plezierjachten steken dieper

De plezierjachten zijn volgens HISWA de afgelopen decennia significant groter geworden en steken dieper. De effecten van een geringe waterpeilverlaging zijn meteen voelbaar. Wanneer deze grotere plezierjachten in hun vaarbereik worden beperkt, heeft dit automatisch ook negatieve effecten op bestedingen bij horeca en middenstand rondom het IJsselmeergebied.

Eerst baggeren dan peilverlaging

Volgens HISWA is het nu zaak om eerst te gaan baggeren en vervolgens het peilbesluit in werking te laten treden. Ook dient kritisch gekeken te worden naar de effecten van een lager waterpeil op extra aangroei van waterplanten, dat nu al veel hinder veroorzaakt voor de watersport.

Bron:05-06-2018

Nieuw vaarwater bij Grou in gebruik genomen: het Suderburds Wiid

Bij Grou is zaterdag een nieuw stuk recreatief vaarwater in gebruik genomen. Het Suderburds Wiid, zo’n 25 hectare groot, verbindt de Pikmar met de Sitebuorster Ie.

Het was er meteen erg druk. Het is ook de dag dat de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo haar jaarvergadering heeft, traditiegetrouw gehouden op de eerste zaterdag in juni. Daarvan kunnen uitsluitend mensen met Friese jachten en schouwen lid worden. Er zijn nog ongeveer honderd van deze schepen.

Ook de watersportverenigingen uit Grou delen mee in de festiviteiten. Commissaris van de koning Arno Brok en oud-commissarissen waren er eveneens bij aan boord van het Statenjacht Friso.

De nieuwe vaarweg is een alternatief voor De Tynje en wordt door wedstrijdzeilers beschouwd als een mooi lang kruisrak. De route is ook opgenomen in de SKS-wedstrijden van deze zomer.


Links het Friese Statenjacht met onder meer commissaris van de koning Arno Brok. FOTO LC
Bron:


25-05-2018

Politie waarschuwt Noord-Hollandse booteigenaren ‘veel boten en buitenboordmotoren gestolen’ :

NOORD-HOLLAND - Noord-Hollanders met een boot, moeten de komende tijd extra alert zijn. Volgens de politie zijn de afgelopen tijd in de regio meerdere boten en buitenboordmotoren gestolen. "Ondanks dat het bootjesseizoen nog maar net is begonnen, zien we nu al een toename in het aantal diefstallen."

"Ondanks dat het bootjesseizoen nog maar net is begonnen, zien we nu al een toename in het aantal diefstallen." De politie komt daarom met adviezen om te voorkomen dat de spullen worden gestolen.

Er wordt onder meer geadviseerd de boot zo goed mogelijk vast te leggen aan een kabel of ketting en een goedgekeurd slot. Ook de kajuit moet goed afgesloten zijn. Daarnaast is een elektronisch beveiligingssysteem een optie. Ten slotte adviseert de politie mensen om niks waardevols in de boot te laten liggen.

Foto

Als de boot of motor toch gestolen wordt, is het voor agenten handig als er een foto en een gedetailleerde beschrijving is van de gestolen spullen. "Het komt nog te vaak voor dat iemand aangifte doet, maar niet voldoende informatie kan geven over de boot of motor."

Mensen die aangifte doen van een gestolen boot doen er goed aan een kopie mee te nemen van het registratiebewijs, een foto van de boot, het rompnummer, naam en thuishaven, serienummer van de trainer (indien van toepassing), RDW-gegevens van de trailer (indien van toepassing) en andere bijzondere kenmerken.


Politie waarschuwt Noord-Hollandse booteigenaren: ‘veel boten en buitenboordmotoren gestolen’

Bron:

Langedijkerdagblad.nl


15-05-2018

Speciale editie van Turfrace Smallingerland

DRACHTEN - In het weekend van 25 en 26 mei 2018 vindt er een speciale editie van de Turfrace Smallingerland plaats in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Voor schipper en bemanning is dat een ware uitdaging en voor het publiek een geweldig spektakel.

Het wordt hard werken aan boord van de zeventien skûtsjes en elf zeilpramen tijdens de wedstrijden van de Turfrace KH 2018, de motor mag niet gebruikt worden. Het hele traject gaan ze bij gunstige wind onder zeil en anders zullen ze moeten bomen of jagen. 'Yn 'e beage', zoals in vroegere tijden. Spectaculaire beelden zullen dat opleveren. Het wordt genieten voor de toeschouwers langs de vaarroute en vanaf het water.

Burgemeester Tom van Mourik zal vrijdag het evenement openen, waar na het palaver plaats vindt en na het optreden van de Piipegaeltsje Sjongers wordt de Lawei gestreken, het teken om te vertrekken. Twee bemanningsleden sjouwen turven naar het schip en dan gaan de trossen los op weg naar Drachten. De schepen liggen net als bij de SKS wedstrijden aan het Grytmansrak op De Veenhoop. In Drachten zullen in het centrum en rond de passantenhaven allerlei activiteiten plaatsvinden. Muzikaal worden ze verwelkomd door shantykoren. 's Avonds vindt een jaagwedstrijd plaats, waaraan alleen de schepen met strijkbare masten meedoen.

De korpsen Bazuin en Polyphonia zorgen voor de vrolijke noot en de toeschouwers kunnen het volgen langs de Drachtster vaart. Een speciaal skûtsjelied geschreven door Klaas Jansma wordt gezongen tijden het concert 'Helden fan it Wetter' op het podium aan de Passantenhaven om 20.30 uur. Een muzikaal cadeau wordt ingepakt en de volgende dag meegenomen naar Leeuwarden en aangeboden aldaar. Vanaf 21.00 uur barst er een muziekfeest los met Friese artiesten, onder andere Anneke Douma, Frerik de Swetser, Gurbe Douwstra en Agnes Sambrink met rondom een demonstratie Flashboard en een lasershow, aansluitend de afsluiter van de avond: Lytse Hille.

Zaterdagmorgen sluit de Beurtveer van de Stichting 'Freonen fan de Rot' aan bij de Turfrace en zorgt voor historische taferelen in de vroege morgen. Met Oud-Hollandse spelen, gasten in oude kledij, parade antieke kinderwagens, optreden Voortvarende Vrouwen. Na het palaver en startsein door CEO LF 2018 Tjeerd van Bekkum vertrekken de wedstrijdschepen. Gevolgd door de volgvloot met burgemeester en wethouders aan boord van de Frysia, sponsors op de St Michael, de Compagnons op skûtsje 'de Rot' en de VoortVarende Vrouwen aan boord van het skûtsje 'Het Bruine Leven'. Zij zorgen voor de muzikale klanken op het water en nemen tevens het muzikale cadeau mee. Het is vrij om de wedstrijd te water te volgen, mits de wedstrijd niet gehinderd wordt.

De dertig kilometer lange vaarroute is te volgen langs de kant en wordt muzikaal opgefleurd door de shantykoren. In Leeuwarden wacht het Fries Statenjacht met Commissaris Arno Brok aan boord de wedstrijdvloot op. In vlootschouw varen ze Leeuwarden binnen en leggen aan in de Museumhaven voor het concert 'Helden fan it wetter' en het aanbieden van een muzikaal cadeau. Het Fries Straatfestival sluit aan en neemt het publiek vanaf het Wilhelminaplein mee met hun slotact naar de Museumhaven. Afsluitend vindt de prijsuitreiking plaats op het terras van café de Bak op het plein van de Blokhuispoort.

Het jagen is een onderdeel van de Turfrace Smallingerland.

Bron:


08-05-2018

Zeilboot vast in boom in Bolsward

Een Duits zeiljacht is zondagmiddag in Bolsward vast komen te zitten in een boom: de mast bleef er in hangen. Het incidident gebeurde in het water van de Stadsgracht aan de Stoombootkade. De mast van het vaartuig kwam klem te zitten in een hoge boom die langs de kade staat.

De bestuurder, een 64-jarige man uit het Duitse Heidelberg, heeft de boom niet gezien. De brandweer heeft het zeiljacht met een hoogwerker los kunnen halen. Bij het voorval raakte niemand gewond. Wel raakte de mast beschadigd.

Bron:


27-04-2018

Duitsland's grootste in-water boot show

Welkom bij Hanseboot Ancora Boat Show
Meer actie, meer programma, meer maritieme sfeer - bezoek de grootste in-water bootshow van Duitsland. Er zijn in het laatste weekend van mei meer dan 140 zeil- en motorjachten in de 5-sterren-Ancora Marina in Neustadt / Holstein.

Plus de mogelijkheid om uit te proberen en misschien maritieme apparatuur en accessoires te kopen, of gewoon om alle informatie te krijgen.
Doe mee aan het enthousiasme dat wordt gegenereerd door zoveel 'hands-on' activiteiten en informatie-evenementen - perfect aangepast voor actieve watersportliefhebbers, nieuwkomers en jongeren. De Hanseboot Ancora Boot Show wordt georganiseerd onder de bekwame leiding van de Hamburg Messe.

Datum

Hanseboot Ancora Boat Show 2018
9e In-Water Boat Show
25.05.2017 - 27.05.2018

Openingstijden

Dagelijks van 10.00 - 18.00 uur
​Entree gratis

Hier is de link naar de site: HANSEBOOT ANCORA BOAT SHOW


27-04-2018

Provincie legt vaarwegenplan op tafel: spooraquaduct bij Leeuwarden, nog geen nieuwe vaarweg naar Drachten

Een nieuw spooraquaduct bij Leeuwarden, een ruimer Van Harinxmakanaal, een mogelijke containerterminal langs het Prinses Margrietkanaal voor Heerenveen.

Maar nog geen nieuwe vaarweg naar Drachten. En geen grote binnenvaartschepen meer op de route via Terherne naar Heerenveen

Die plannen, die nog niet definitief zijn, maakt de provincie vandaag bekend. Het zijn de bouwstenen van een brede visie op de vaarwegen en binnenhavens in Friesland, waar een jaar terug om is gevraagd door provinciale staten.

Vaarweg Drachten

Een nieuwe vaarweg tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten via de polder de Hege Warren is, als het alleen om de baten van het vervoer gaat, volgens de provincie te duur. Dat betekent dat de provincie niet exclusief voor bedrijven in Drachten een nieuwe vaarweg van meer dan 50 miljoen euro wil aanleggen.

Maar zo’n vaarweg kan wél rendabel zijn als die ook andere doelen dient, zoals minder broeikasgasuitstoot in de Hege Warren, meer ruimte voor recreatie in de Alde Feanen, extra oppervlakte creëren om boezemwater op te vangen en minder kadeonderhoudskosten voor Wetterskip Fryslân.

De provincie wil zo’n brede ontwikkeling grondig onderzoeken.

Burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland kan leven met deze koers. Hij spreekt van een goed besluit en op dit moment ,,it maksimaal haalbare’’. De gemeente denkt graag met de provincie mee over een breed onderzoek.

Vaarweg Heerenveen

Een ruimere vaarweg vanaf het Prinses Margrietkanaal naar Heerenveen voor binnenvaarschepen in de klasse Va vindt de provincie niet nodig. Maar wel een onderzoek naar een containerterminal langs dat kanaal voor overslag van goeden van en naar Heerenveen en mogelijk ook andere plaatsen.

Als er voor Heerenveen een alternatief komt voor het bulkvervoer per schip, wil de provincie geen ontheffingen meer geven om met Va-schepen naar Heerenveen te varen. Dat schept ruimte voor de recreatie op de wateren bij Terherne.

Van Harinxmakanaal

Het Van Harinxmakanaal moet geschikt worden voor klasse Va-schepen. Dat vergt een investering van ongeveer 46 miljoen, exclusief bruggen en andere kunstwerken. Als er dan een langdurige calamiteit is op het Prinses Margrietkanaal, is er over het Van Harinxmakanaal via de Waddenzee een alternatieve route van en naar Friesland.

Spooraquaduct vervangt oude brug

De huidige spoorbrug bij Leeuwarden in de lijn naar Heerenveen moet over uiterlijk vijftien jaar worden vervangen. De provincie opteert voor een spooraquaduct van naar schatting 85 miljoen euro, omdat het onderhoud daarvan goedkoper is dan dat van een brug. Een nieuwe brug vergt 74 miljoen. Een aquaduct is ook aantrekkelijker met het oog op de scheepvaart.

Het gaat om visies en plannen voor de lange termijn. Het jaar 2050 is het eindpunt.

Besluitvorming moet nog

Het college van gedeputeerde staten stuurt al deze plannen naar provinciale staten. Die moeten beslissen of zij deze visie definitief maken. Alleen dan wordt het officieel beleid. Na die beslissing maakt gedeputeerde Sietske Poepjes uitvoeringsplannen, inclusief gedetailleerde kostenparagrafen. Die liggen dan in het tweede kwartaal van 2019 voor besluitvorming bij de staten.

Bron:


Realistisch

Bij u aan boord geven wij een markt- gerelateerd prijsadvies af en bespreken we de te voeren verkoopstrategie...
Lees verder...

Transparant

Verkoopkosten inzichtelijk door lage provisie met urendeclaratie; snelle verkoop betekent lage kosten...
Lees verder...

Zekerheid

Verkooptraject volledig in handen van notariskantoor; géén derdenrekening beheerd door de makelaar zelf...
Lees verder...

Full-service

Geen verkoophaven, echter wèl volledige service voor uw jacht op de eigen ligplaats...
Lees verder...