Nieuws van Beekhuis Yachtbrokers

18-03-2018

Rijkswaterstaat stimuleert gezamenlijke aanpak schone rivieren


Met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) wil Rijkswaterstaat stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval in rivieren en langs oevers verzamelen. De regeling maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat het door derden ingezamelde zwerfafval kosteloos afvoert en verwerkt.


Rijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Schone rivieren, kanalen, meren en een schone zee zijn van groot belang voor mensen, dieren en planten. Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen van de rijkswateren ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Gezamenlijke aanpak tegen zwerfafval

Het opruimen van aangespoeld zwerfafval is wettelijk een aangelegenheid van de betreffende terreineigenaar. Rijkswaterstaat stelt echter een gezamenlijke aanpak voor. Immers: om het zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het probleem, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt.

Langs de Maas is het samenwerkingsverband ‘Schone Maas’ in combinatie met de zwerfafvalophaalregeling een groot succes. Afgelopen jaar leverde de opruimactie in Eijsden alleen al 5 kuub afval (zo’n 110 vuilniszakken) op. Hierbij werd samengewerkt door gemeenten, provincies, waterschappen, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en andere lokale partijen, bedrijven en heel veel verenigingen en vrijwilligers.

Steeds meer samenwerking tegen zwerfafval

Goed voorbeeld doet goed volgen: ook op andere plekken in Nederland gaan steeds meer partijen samenwerken om het gestelde doel te bereiken, zoals langs de Waal, Lek, IJssel, Schelde, het Haringvliet en rond de haven van Rotterdam. Uiteindelijk hopen we langs ieder rijkswater een samenwerkingsverband te hebben dat wordt gefaciliteerd door de zwerfafvalophaalregeling. Meer informatie over de regeling staat op de website Afval Circulair. Samen zorgen we er zo voor dat Nederland verandert van een tussenstation voor plastic afval in een eindstation.

Opruimen van zwerfafval bij Borgharen Opruimen van zwerfafval bij Borgharen

Bron:

Afbeeldingsresultaat voor rijkswaterstaat logo


13-03-2018

Verzekeraar: tonnen schade aan plezierboten door heftige voorjaarsstormen

De twee voorjaarsstormen van 2018 hebben - naar nu blijkt - voor enkele tonnen schade veroorzaakt aan plezierjachten. Dat laat Delta Lloyd weten, de grootste botenverzekeraar van het land. ,,Nog dagelijks komen meldingen binnen van schade’’, zegt Erik Mesman, branchemanager watersport bij de verzekeraar.

Een storm van het kaliber die op 3 januari over het land raasde, komt doorgaans maar eens in de tien jaar voor. ,,En dan waren het er zelfs twee, vlak achter elkaar.’’ De storm van 18 januari kwam er overheen. De grootste schadegevallen zijn inmiddels wel gemeld, zegt Mesman. De fanatiekste watersporters hebben allang laten weten dat hun boot kapotte zeilen heeft of een geknakte mast. Of erger: zwaar beschadigd omdat de botenloods waar die in stond is ingestort. Mesman ziet nu de meldingen komen van botenbezitters die minder vaak bij hun jacht kijken. ,,Dat gaat nog wel door tot Pasen, denken we.’’

Op het droge

Van beide stormen haalde het op drift raken van de VerhalenArk op Urk prominent de voorpagina’s. Het gevaarte vernielde - opgejaagd door de storm van 3 januari - vijftien plezierjachten. Die kwamen in de verdrukking in de Urker haven. Toch zijn het landelijk gezien vooral boten op het droge die schade hebben aan onder meer zeilen en masten, zegt Mesman. ,,Een boot in het water beweegt nog een beetje mee met de wind.’’ Een boot op een bok op het droge niet. Die waait in het ernstigste geval zelfs om - daarvan zijn de nodige gevallen gemeld.

Komende week gaat de VerhalenArk van eigenaar Aad Peters in Zwartsluis het water uit, bij scheepswerf Geertman. De boot wordt gecheckt op eventuele schade aan de onderzijde, meldt Peters. Hoe het zit met aansprakelijkheid, daar wil hij niets over kwijt. Dat is het werk van de verzekeraar. Gemeente Urk vindt zichzelf in elk geval geen veroorzaker van de chaos in de haven op 3 januari. In een memo, vijf dagen na de storm, stelt de gemeente: ,,Voor wat betreft de aansprakelijkheid gaan wij er vanuit dat deze volledig bij de eigenaar van het schip komt te liggen.’’ Dat was nog voordat de politie met de uitkomsten van het onderzoek kwam: er is in strafrechtelijke zin geen ‘dader’ aan te wijzen. Daarmee is het een zaak van verzekeraars onderling geworden over wie verantwoordelijk is.

Het was overigens op 3 januari niet de eerste keer dat de VerhalenArk zijn eigen koers volgde. De boot rukte zich een keer eerder los van de kade bij woelig weer. Dat was voor de gemeente geen reden de boot op een andere plek af te laten meren, zei een woordvoerder destijds.

Een van de jachten die knel kwamen te zitten op 3 januari in de haven van Urk. Foto: ANP

Bron:


06-03-2018

Watersport Grou vindt toeristentaks ‘oneerlijk’

De Vereniging Grouwster Watersport vindt de nieuwe toeristenbelasting onwerkbaar. ,,Kleine boten met een vaste ligplaats worden onevenredig belast.’’

De gemeenteraad van Leeuwarden besloot vorig jaar om toeristenbelasting in te voeren. ,,In principe staan wij niet negatief tegenover toeristenbelasting waarbij ‘de overnachting’ de basis vormt van de heffing’’, schrijft deze organisatie nu aan de raad. Ze is echter boos over de systematiek en wil dat deze zo snel mogelijk wordt aangepast.

‘Niet realistisch'

De vereniging ziet geen heil in het ,,vaste forfaitaire bedrag voor vaste ligplaatshuurders van buiten de gemeente voor boten langer dan 4 meter’’. Het is in veel gevallen niet realistisch te verwachten dat er op deze bootjes wordt overnacht en daarom niet eerlijk om ze vast te belasten, stelt de club, die bovendien betwijfelt of het juridisch wel houdbaar is.

Alternatief

Alternatief zou kunnen zijn dat vrijwillige havenmeesters bijhouden hoeveel overnachtingen er zijn, maar dit is praktisch ondoenlijk. stelt de vereniging. Bovendien zou een uitgebreide verblijfsadministratie oncontroleerbaar zijn en strijdig zijn met wetgeving op privacy.

Verder is de vereniging bang dat watersporters weggejaagd worden met het onaantrekkelijke belastingstelsel.

Bron:


23-02-2018

WATERSPORTLIEFHEBBER

Of je nou op zoek bent naar een nieuwe boot, onderdelen of accessoires, een bootvakantie wilt boeken naar de Middellandse zee óf liefhebber bent van surfen, het kan allemaal op de HISWA. Er is 50.000 m2 aan watersportplezier.

ERVAAR HET ZOMERGEVOEL

Ga volledig op in de beleving van watersport, lifestyle en recreatie. Kom binnen via het vernieuwde Strand Zuid en RAI Haven, ontmoet bekende sporters, doe mee aan een echte veiling en bekijk spectaculaire shows. Jouw watersportseizoen begint bij de HISWA.

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Het activiteitenprogramma is compleet vernieuwd! Bied mee op leuke spullen tijdens de veiling, leer je kinderen zeilen bij Optimist on Tour, ontmoet medewatersporters bij Meet & Greet, leer meer over onderhoud of koken aan boord of luister naar bekende sporters!

Hier is de link naar de site: HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW


09-02-2018

ONZE STAND OP BOOT HOLLAND 2018

 

 


01-02-2018

BEEKHUIS YACHTBROKERS LID VAN DE HISWA VERENIGING

Vanaf heden is Beekhuis Yachtbrokers lid van de Hiswa Vereniging, de branchevereniging van de watersportindustrie. 

De voornaamste reden is gelegen in het feit dat de contractuele afwikkeling van niet-geregistreerde jachten niet meer via de notaris mag lopen. Daar de Hiswa een eigen Stichting Derdengelden heeft waar de leden gebruik van mogen maken is de financiële afwikkeling van de overeenkomst gewaarborgd op de manier die wij voor ogen hadden bij de start van Beekhuis Yachtbrokers 3 jaar geleden: Geen eigen Derdengeldrekening, echter de transactie laten verlopen via 'neutraal terrein'.

Verdere voordelen voor de consument zijn:

  • HISWA-leden zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en hebben vakbekwaam personeel in dienst;

  • De voorwaarden zijn consumentvriendelijk: ze zijn samen met de ANWB en de Consumentenbond opgesteld;

  • Aan de voorwaarden is een geschillenregeling gekoppeld. Bij een geschil tussen u en een HISWA-lid kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag;

  • HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie.

Beekhuis Yachtbrokers mag zich een Hiswa Qualified Yacht & Ship Broker noemen.

​Hier volgt de link naar de site: HISWA VERENIGING


29-01-2018

Boot Düsseldorf 2018: 5.000 méér bezoekers dan vorig jaar

Een nieuw record voor Boot Düsseldorf: maar liefst 1938 exposanten uit 68 verschillende landen presenteerden afgelopen week hun boten en accessoires op de 220.000 m2 grote beurs. Werner M. Dornscheidt, CEO van de beurs: “Deze cijfers zijn uniek in de branche. Geen andere watersportbeurs presenteert zo’n compleet aanbod als Boot Düsseldorf.”

Ruim 247.000 bezoekers uit 94 landen bezochten de de 16 hallen tellende beurs. In 217 waren dat er 242.000. De meeste bezoekers kwamen uit Duitsland en Nederland, maar er kwamen ook veel Belgen, Zweden, Italianen, Oostenrijkers en Fransen op de show af.
Er waren zelfs bezoekers uit andere continenten, onder wie Amerikanen, Chinezen en Australiërs.

Volgend jaar viert de beurs haar 50-jarig jubileum van 19 tot en met 27 januari 2019.

Bron:


26-01-2018

Gedragsverandering bij schippers moet het aantal ongelukken terugdringen

Gedragsverandering bij beroeps- en recreatieschippers moet het aantal ongelukken op het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal naar beneden brengen. Dat wil Rijkswaterstaat.

De organisatie onderzocht de 340 incidenten die de afgelopen tien jaar plaatsvonden op de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Bijna de helft daarvan gebeurde op de kanalen in onze provincie, het merendeel op het Van Starkenborghkanaal.

Aanvaringen bij Dorkwerd en Noordhorn

Meest in het oog springende incidenten zijn de aanvaringen met de brug bij Dorkwerd. Dat gebeurde vier keer in de afgelopen tien jaar. En onlangs zat nog een binnenschip vast onder de gloednieuwe tafelbrug bij Noordhorn.

'Menselijke fouten. Onoplettendheid, zowel bij de schippers als bij de mensen die de bruggen bedienen', zegt Willem Wouters van Rijkswaterstaat. De nautisch adviseur leidde het onderzoek.

Niet met opgeheven vingertje

'We willen niet met het opgeheven vingertje de schippers bestraffen, maar hopen een gedragsverandering te bewerkstelligen. Dat is nodig want het wordt steeds drukker op deze kanalen. Alleen al het aantal passages van beroepsschepen is gegroeid naar twintigduizend per jaar.'

De meeste ongelukken op het traject zijn aanvaringen tussen schepen en bruggen, aanvaringen tussen schepen komen minder vaak voor.

Hoe dan?

Gedragsverandering. Maar hoe dan? 'We gaan schippers er onder meer op wijzen dat te hard varen geen zin heeft. Tijdswinst levert het niet of nauwelijks op, want bij een van de sluizen moeten ze toch weer wachten.'

'Ook gaan we proberen om de recreatievaart nog meer te scheiden van de beroepsvaart door ze op de aantrekkelijkheid van andere vaarwegen te wijzen. Daardoor zal het een stuk rustiger worden op de hoofdvaarwegen. Dat komt de veiligheid ten goede', besluit Wouters.

Archieffoto van een aanvaring tussen een schip en een brug (Foto: De Vries Media)

Bron:


21-01-2018

BEEKHUIS YACHTBROKERS OP BOOT DÜSSELDORF

   

 


18-01-2018

'Nieuwe vaarroute via Linge en Waal'

Het toerisme in Rivierenland kan flink profiteren als het riviertje de Korne, een zijriviertje van de Linge, doorgetrokken wordt naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Onderzoek moet duidelijk maken of het plan haalbaar is.

Als de Korne een aansluiting krijgt op het Amsterdam-Rijnkanaal, ontstaat er een mooi toeristisch vaarrondje over Waal, Merwede, Linge, Korne en Amsterdam-Rijnkanaal. Joris Nelissen, vertrekkend voorzitter van VNO-NCW Rivierenland, ziet dat plan als een van de meeste verrassende innovatieve projecten waar de economie in Rivierenland garen bij kan spinnen. De nieuwe route voert bootjes langs onder meer Arkel, Leerdam en Meerkerk.

Ambities
'Agribusiness en logistiek/transport zijn de kurken waarop de Rivierenlandse economie drijft. Maar we steunen ook de toeristische ambities, de derde loot aan de stam. Mijn grootste wens voor de toekomst is dat er een toeristische vaarroute gaat ontstaan langs het stadje Buren. Daaromheen is economisch veel mogelijk met vakantieparken en jachthavens. Het kan een nieuwe impuls zijn voor het toerisme in het stadje. We werken van harte mee aan een haalbaarheidsonderzoek.'

Hans van Zuijdam, de opvolger van Nelissen als voorzitter van VNO-NCW Rivierenland en lid van de Economic Board Rivierenland: 'Het is zeker een uitdagend idee. Er is een aanvraag ingediend voor zo'n haalbaarheidsstudie bij het Regionaal Investeringsfonds.'

Impuls

De Korne, een zijtak van de Linge tussen Buurmalsen en Buren, is recent uitgebaggerd, maar loopt nu dood bij Buren. Wel loopt de Mauriksche Wetering, een slootje, vanaf Buren door in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar die sloot sluit niet aan op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Directeur Richard de Bruin van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland kent de plannen. 'Dezelfde plannen waren er al zo'n vijftien jaar geleden, toen wijlen Jan Koedam van de toenmalige recreatiemaatschappij er een groot voorstander van was. Het idee juich ik ook nu nog toe. Het zou inderdaad een flinke impuls betekenen voor de recreatie rond ons water in Rivierenland.'

'Maar destijds werden de kosten geraamd op enkele tientallen miljoenen euro's. Dus ik weet niet, als die kosten nog hetzelfde zijn, wie dat zou moeten gaan betalen. Maar dat het onderzocht gaat worden op haalbaarheid juich ik uiteraard toe. Voor het toerisme zou het een goede zaak zijn.'

Boten op de Linge.

Bron:


07-01-2018

Stroomt de liefde voor watersport bij u door het bloed? Kom dan naar Boot Holland, dé aftrap van het watersportseizoen. Boot Holland is gezellig, inspirerend en nieuwswaardig: in februari 2018 toont de beurs vele wereldprimeurs. Alle reden voor een bezoek aan onze 28ste editie, van 9 t/m 14 februari 2018 in Leeuwarden.

Boot Holland vaart voor de vloot uit. Jaar op jaar toont deze inspirerende beurs de nieuwste ontwikkelingen in de watersport. Boot Holland is hét moment om het nieuwe watersportseizoen in te luiden. De beurs biedt een bijzonder en allround kijkje onder de waterlijn. Het maakt Boot Holland ideaal om sfeer te proeven, trends te spotten en gelijkgestemden te treffen.

Beekhuis Yachtbrokers op Boot Holland 2018

Wij zijn alweer voor de vierde keer met een eigen stand aanwezig op Boot Holland Het standnummer is weer: 2046.

Loopt u met de gedachte rond uw jacht te verkopen of wilt u zich als koper oriënteren of heeft u gewoon zin in een praatje en een drankje: We heten u van harte welkom op onze stand.

Hier is de link naar de site: BOOT HOLLAND 2018

17 Boot Holland VRI 041


03-01-2018

STORM 'WINDHOOS' TREKT SPOOR OVER JACHTHAVEN

Acht zeiljachten omgewaaid

HELLEVOETSLUIS- Het lijkt of er een windhoos over de haven van Watersportvereniging Hellevoetsluis is getrokken. In totaal acht jachten werden letterlijk omgeblazen. Zeiljachten die er vlakbij stonden en in dezelfde windrichting, bleven opmerkelijk overeind staan.

De foto’s laten een triest beeld zien. Met veel stormgeweld zijn de schepen omgeblazen. Sommige liggen bovenop de buurman. Masten zijn als luciferhoutjes geknapt.

Met twee kranen wordt donderdagochtend gestart met het overeind zetten van de schepen. Hoe groot de schade bedraagt moet nog blijken.

Storm 5

Storm 6

Fotografie Hans Romers en Jansjoerd Romkes.

Bron:


03-01-2018

Losgeslagen Ark richt ravage aan

In de haven van Urk is door de harde wind de zogenoemde VerhalenArk op drift geraakt. De grote replica van de Ark van Noach is richting de jachthaven gedreven. Er waren zeven personen aan boord, zij zijn door de KNRM in veiligheid gebracht. Er zijn nog wel dieren op het schip aanwezig.

Boten geramd
Verschillende zeiljachten zijn door het zeventig meter lange vaartuig geramd. Over de omvang van de schade is nog niks bekend. Veerdienst De Zuiderzee is ook geraakt en laat weten dat de schade aan het schip groot is.

De ark is volgens de brandweer inmiddels gestabiliseerd. Er wordt nu gekeken hoe en waar het naartoe verplaatst kan worden.

Schade
Eigenaar Aad Peters is geschrokken van de schade die zijn grote schip heeft aangericht. Hij vermoedt dat de eigen schade wel meevalt, maar hij mocht zelf het schip niet op. "We zijn al jaren onderweg en hebben menig storm meegemaakt, maar dit is nog nooit eerder gebeurd", aldus Peters. 

Niet de eerste keer
Vorige maand raakte de Ark ook al bijna op drift in de haven. Volgens de havendienst werd toen een bolder flink uit de grond getrokken, maar kwam de boot niet los. "We hebben toen ook extra maatregelen getroffen. We hebben het maximale gedaan wat we kunnen, maar het was kennelijk niet genoeg. Vanochtend kwam er een grote windvlaag en daar ging 'ie. We gaan het tot op de bodem uitzoeken, want we willen precies weten wat er is gebeurd", zo laat de havendienst weten. 

Er waren zeven personen aan boord, zij zijn door de KNRM in veiligheid gebracht

Bron:


01-01-2018

Na de zomer boot aanleggen bij Marker Wadden

Na de zomer kunnen toeristen hun boot aanleggen bij het eerste eiland van de Marker Wadden. Dan zijn een steiger en een uitkijktoren gereed.

Dat heeft André Rijsdorp van van Natuurmonumenten bekendgemaakt. Een zogenoemde eilandwachter wijst de bezoekers dan op een ruim 12 kilometer wandelpad over het nieuwe eiland. 

2017 was volgens Rijsdorp een goed jaar voor de Marker Wadden, vooral doordat duizenden mensen er gingen stemmen voor de Tweede Kamer.

Afbeeldingsresultaat voor marker wadden

Bron:


21-12-2017

Boot Düsseldorf is 's werelds grootste en belangrijkste internationale botenbeurs. De ongeveer 1.800 exposanten uit meer dan 65 landen presenteren nieuwe producten in de beurshallen. Veel van de exposerende scheepswerven gebruiken Boot Düsseldorf als een geschikte omgeving voor wereld-, Europese en Duitse premières van hun jachten.

's Werelds grootste watersportbeurs zorgt gegarandeerd voor verbaasde blikken en veel plezier. Want hier is het niet alleen om te kijken, maar ook om deel te nemen! Programma en activiteiten in elk van de thema-werelden en speciale shows, sterren en gasten op de podia, lezingen en workshops met experts, evenals premières en nieuwe producten in de hallen. Bij Boot Düsseldorf 2018 zul je dit alles en nog veel meer over watersport beleven!

Beekhuis Yachtbrokers op BOOT Düsseldorf 2017

Beekhuis Yachtbrokers heeft een presentatie van het totale aanbod op de stand van Yachtfocus. Het standnummer is: Hal 17 stand A21

​Reserveer nu alvast een plaats in uw agenda om deze schittende beurs te bezoeken. Een goede start van het nieuwe vaarseizoen.

​Hier is de link naar de site: BOOT DÜSSELDORF 2018

boot 2018 auf Rekordkurs - Foto: © Messe Düsseldorf


17-12-2017

We hebben een succesvol 2017 achter de rug. Kopers en verkopers weten ons in groten getale te vinden. Iedereen enorm bedankt voor het vertrouwen in 2017.

Het begint erop te lijken dat Beekhuis Yachtbrokers een stabiele speler in de jachtmakelaars wereld is geworden in de afgelopen 3 jaar.

Iedereen een zeer gezellige kerst en een gezond 2018 met heel, heel veel vaarplezier!!

Wij hebben er weer zin in.


10-12-2017

WinterWelVaart 2017 komt er aan!

Het is tijd voor een dikke trui! Zet vrijdag 15 tot en met zondag 17 december in je agenda voor de elfde editie van WinterWelVaart in Groningen.

Ruim twintig historische schepen leggen weer aan in het mooiste stukje binnenstad van Groningen: de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord kun je je onderdompelen in het uitgebreide muziek-, theater- en kunstprogramma. Ook aan de wal is genoeg te beleven met een kunstroute, een sfeervolle wintermarkt en een speciaal kinderprogramma. WinterWelVaart is gratis toegankelijk. Bekijk hier het gehele programma.

Voorafgaande aan WinterWelVaart in de stad Groningen zijn de schepen te zien op meerdere locaties in de provincie. Ze leggen aan in Zoutkamp op 9 en 10 december, in Appingedam en Winschoten op 9 december en in Garnwerd en Werf Wolthuis in Sappemeer op 13 december. Bekijk hier het gehele regioprogramma.

Muziek en theater op twintig schepen

Aan de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A liggen meer dan twintig historische charterschepen. In het ruim van deze fantastische schepen kun je genieten van een uitgebreid muziek- en theaterprogramma met artiesten uit alle windstreken. Uiteraard kun je ook kennismaken met de schippers die hun schepen gratis toegankelijk maken voor publiek en graag vertellen over hun werk en de schepen! Alvast enkele highlights uit het programma: Meindert Talma, Moon Moon Moon, Lamia Bedioui & the Desert Fish, Friedrich Heinrich Kern. Check regelmatig onze site zodat je op de hoogte blijft van het programma.

Wintermarkt

WinterWelVaart is geen WinterWelVaart zonder de markt. Een kerstmarkt met een knipoog! Verwacht geen traditionele kerststalletjes met kerstaccessoires, WinterWelVaart doet het net even anders! De markt biedt een uitgebreide selectie aan winterse producten, kunst en antiek, eten, drinken en niet-te-missen snuisterijen. In gezellige houten huisjes en kraampjes krijg je genoeg kansen om te slagen voor dat ene originele kerstcadeau of je last-minute kerstinkopen!

Kunstroute

Naast de activiteiten in en rond de schepen, is er prachtig werk te zien van beeldende kunstenaars die wonen en werken in het A-kwartier. Ook is er werk te zien van een aantal gastexposanten. Een speciale kunstroute over de kade zorgt er voor dat je niks hoeft te missen.

Kinderprogramma

Er is een prachtig kinderprogramma samengesteld tijdens WinterWelVaart. Aan boord van een schip, op de kade en in het Scheepvaartmuseum. Speciaal voor kinderen van alle leeftijden zijn er bijzondere activiteiten te doen zoals speurtochten, leuke workshops en games.

Van Lauwerszee tot Dollard tou!

Voorafgaande aan WinterWelVaart in de stad Groningen zijn de schepen te zien op meerdere locaties in de provincie. In 2014 vond de eerste editie van ‘Lutje WinterWelVaart’ -het kleine zusje van WinterWelVaart Groningen- plaats in Appingedam. Dat smaakte naar meer! Dit jaar meren we aan in Zoutkamp, Appingedam, Winschoten, Garnwerd en Werf Wolthuis in Sappemeer. Door de verbintenis van verschillende locaties in de provincie, wordt het verhaal van de Groninger scheepvaart nog beter verteld. Van ‘Lauwerszee tot Dollard tou’! De schepen komen samen in de stad Groningen, als regionaal centrum van handel en scheepvaart.

Hier is de link naar de site: WINTERWELVAART 2017


10-12-2017

Alleen varende schepen zijn nog welkom in Noorderhaven

Alleen schepen die kunnen varen zijn vanaf 1 januari 2018 nog welkom in de Noorderhaven in de stad Groningen. Schepen die zichzelf niet kunnen verplaatsen moeten op zoek naar een andere plek.

De gemeente Groningen heeft de booteigenaren in de Noorderhaven inmiddels op de hoogte gebracht van het toekomstige regime.

Landelijke wetgeving

De maatregel wordt genomen omdat de landelijke wetgeving rondom drijvende bouwwerken, zoals woonboten verandert. Niet varende schepen moeten een omgevingsvergunning hebben omdat ze als bouwwerk worden aangemerkt. Bij niet varende schepen kan gedacht worden aan woonboten, kantoren, restaurants en drijvende hotels.

Vrijhaven

De gemeente Groningen wil dat de Noorderhaven een vrijhaven blijft. Dat is een haven waar boten in en uit kunnen varen. 'We gaan bij elke boot kijken of het schip kan varen of vaarbaar gemaakt kan worden', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Niet vaarbare boten gaan dus uit de haven verdwijnen. 'Op dit moment zijn er een stuk of tien van dat soort boten.'

Woonschepen Comité

Volgens het Woonschepen Comité kan de gemeente niet op die manier handhaven. In de brief die de gemeente heeft verstuurd aan bewoners van de Noorderhaven staat ook het standpunt van het comité. Die stelt dat de gemeente huidige eigenaren van schepen niet kan verplichten om te varen met hun boot.

Voorzitter van het Woonschepen Comité is Dirk van Driel. Hij wil nog niet reageren op de naderende veranderingen in de Noorderhaven. 'Wij willen de bewonersbijeenkomst afwachten die de gemeente in januari wil organiseren', laat Van Driel weten. 'We hebben van de gemeente begrepen dat er dit jaar nog geen concrete acties richting bewoners wordt ondernomen.'

Handhaven

Wethouder Van der Schaaf laat weten dat er ondanks de nieuwe regelgeving niet veel gaat veranderen. 'Wij hebben de Noorderhaven altijd als vrijhaven aangemerkt. In de praktijk was het geen probleem dat er niet varende schepen liggen, maar de nieuwe regelgeving dwingt ons om maatregelen te nemen.'

Als de gemeente geen maatregelen neemt dan zouden niet vaarbare schepen in de Noorderhaven automatisch in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning. Dat zou betekenen dat de boten blijven liggen. Dat wil de gemeente dus niet, omdat het wil dat schepen de Noorderhaven in en uit kunnen varen.

Afbeeldingsresultaat voor noorderhaven groningen

Bron:


30-11-2017

Een onbemande watertaxi: het kan al wel, maar mag nog niet

"Als een Tesla op het water", zo ziet Niels Stamhuis de nieuwe watertaxi die hij met behulp van kunstmatige intelligentie aan het leren is om volledig zelfstandig te kunnen varen. "In theorie is er straks geen stuurman meer nodig."

"Het komt er op neer dat de computer leert hoe wij mensen denken en doen. Uiteindelijk kan de computer dan beter en sneller reageren dan een mens. Dat proces is op dit moment al aan de gang. Het machine learning algoritme staat volop te draaien en we denken dat we binnen een jaar wel het menselijk niveau ontstegen kunnen zijn."

Het uiteindelijke doel is dat de watertaxi zelf van A naar B vaart en daarvoor de beste en veiligste route kiest. Dat zal voorlopig nog niet zonder stuurman zijn, denkt Stamhuis. "De regelgeving is nog niet zover, die hobbelt achter de technologische innovaties aan. Net als bij een Tesla. Die heeft een autopilot, maar je moet dan wel om de zoveel seconden even aan het stuur zitten om die geactiveerd te houden. Dat zal waarschijnlijk straks ook bij de watertaxi het geval zijn."

"Deze techniek kan op den duur ook worden ingezet voor grote vrachtschepen", vertelt Frank van der Meer van Rijkswaterstaat. Geavanceerde systemen gaan taken van de schipper gedeeltelijk of volledig overnemen en kunnen ongevallen door menselijke fouten voorkomen.

"We zien bijvoorbeeld nog steeds veel ongelukken gebeuren tussen de beroepsvaart en de recreatievaart. Meestal worden die veroorzaakt door menselijke fouten. De nieuwe systemen kunnen mensen helpen om zulke ongelukken te voorkomen."

Maar smart shipping, zoals de innovatie met nieuwe, slimme schepen genoemd wordt, gaat om meer dan het zelf laten varen van een schip. "Het gaat ook om het slimmer maken van de logistiek", zegt hij. Door het beter afstemmen van de reisplannen op de sluis-, brug- en terminalplanning kunnen schepen schoner varen en worden lange wachttijden voorkomen.

Van der Meer verwacht dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat er onbemande schepen gaan varen en schipper Remko Pikaart van de MCS Saluté sluit zich daarbij aan.

Golven

De Saluté, vaart tussen de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen naar Duitsland. Het schip is uitgerust met verschillende slimme toepassingen. Bovendien stoot het schip door een speciale katalysator fors minder CO2 uit.

"Ik zie het nog niet snel gebeuren dat ik hier wegga hoor", zegt hij met het roer in zijn hand. "Het water is toch wel heel anders dan bijvoorbeeld een weg. Wij hebben te maken met wind, stroming en golven. Je wil niet weten hoe het soms tekeergaat en dan heb je toch echt een schipper nodig met een hoop ervaring en stuurmanskunst."

Bron:

Afbeeldingsresultaat voor logo nos


23-11-2017

Ook in het seizoen 2017-2018 is Beekhuis Yachtbrokers mede-sponsor van de grootste sportvereniging van Noord-Nederland, hockeyclub G.H.B.S. uit Groningen met inmiddels 1.600 leden.  


Realistisch

Bij u aan boord geven wij een markt- gerelateerd prijsadvies af en bespreken we de te voeren verkoopstrategie...
Lees verder...

Transparant

Verkoopkosten inzichtelijk door lage provisie met urendeclaratie; snelle verkoop betekent lage kosten...
Lees verder...

Zekerheid

Verkooptraject volledig in handen van notariskantoor; géén derdenrekening beheerd door de makelaar zelf...
Lees verder...

Full-service

Geen verkoophaven, echter wèl volledige service voor uw jacht op de eigen ligplaats...
Lees verder...