Nieuws van Beekhuis Yachtbrokers

15-05-2018

Speciale editie van Turfrace Smallingerland

DRACHTEN - In het weekend van 25 en 26 mei 2018 vindt er een speciale editie van de Turfrace Smallingerland plaats in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Voor schipper en bemanning is dat een ware uitdaging en voor het publiek een geweldig spektakel.

Het wordt hard werken aan boord van de zeventien skûtsjes en elf zeilpramen tijdens de wedstrijden van de Turfrace KH 2018, de motor mag niet gebruikt worden. Het hele traject gaan ze bij gunstige wind onder zeil en anders zullen ze moeten bomen of jagen. 'Yn 'e beage', zoals in vroegere tijden. Spectaculaire beelden zullen dat opleveren. Het wordt genieten voor de toeschouwers langs de vaarroute en vanaf het water.

Burgemeester Tom van Mourik zal vrijdag het evenement openen, waar na het palaver plaats vindt en na het optreden van de Piipegaeltsje Sjongers wordt de Lawei gestreken, het teken om te vertrekken. Twee bemanningsleden sjouwen turven naar het schip en dan gaan de trossen los op weg naar Drachten. De schepen liggen net als bij de SKS wedstrijden aan het Grytmansrak op De Veenhoop. In Drachten zullen in het centrum en rond de passantenhaven allerlei activiteiten plaatsvinden. Muzikaal worden ze verwelkomd door shantykoren. 's Avonds vindt een jaagwedstrijd plaats, waaraan alleen de schepen met strijkbare masten meedoen.

De korpsen Bazuin en Polyphonia zorgen voor de vrolijke noot en de toeschouwers kunnen het volgen langs de Drachtster vaart. Een speciaal skûtsjelied geschreven door Klaas Jansma wordt gezongen tijden het concert 'Helden fan it Wetter' op het podium aan de Passantenhaven om 20.30 uur. Een muzikaal cadeau wordt ingepakt en de volgende dag meegenomen naar Leeuwarden en aangeboden aldaar. Vanaf 21.00 uur barst er een muziekfeest los met Friese artiesten, onder andere Anneke Douma, Frerik de Swetser, Gurbe Douwstra en Agnes Sambrink met rondom een demonstratie Flashboard en een lasershow, aansluitend de afsluiter van de avond: Lytse Hille.

Zaterdagmorgen sluit de Beurtveer van de Stichting 'Freonen fan de Rot' aan bij de Turfrace en zorgt voor historische taferelen in de vroege morgen. Met Oud-Hollandse spelen, gasten in oude kledij, parade antieke kinderwagens, optreden Voortvarende Vrouwen. Na het palaver en startsein door CEO LF 2018 Tjeerd van Bekkum vertrekken de wedstrijdschepen. Gevolgd door de volgvloot met burgemeester en wethouders aan boord van de Frysia, sponsors op de St Michael, de Compagnons op skûtsje 'de Rot' en de VoortVarende Vrouwen aan boord van het skûtsje 'Het Bruine Leven'. Zij zorgen voor de muzikale klanken op het water en nemen tevens het muzikale cadeau mee. Het is vrij om de wedstrijd te water te volgen, mits de wedstrijd niet gehinderd wordt.

De dertig kilometer lange vaarroute is te volgen langs de kant en wordt muzikaal opgefleurd door de shantykoren. In Leeuwarden wacht het Fries Statenjacht met Commissaris Arno Brok aan boord de wedstrijdvloot op. In vlootschouw varen ze Leeuwarden binnen en leggen aan in de Museumhaven voor het concert 'Helden fan it wetter' en het aanbieden van een muzikaal cadeau. Het Fries Straatfestival sluit aan en neemt het publiek vanaf het Wilhelminaplein mee met hun slotact naar de Museumhaven. Afsluitend vindt de prijsuitreiking plaats op het terras van café de Bak op het plein van de Blokhuispoort.

Het jagen is een onderdeel van de Turfrace Smallingerland.

Bron:


08-05-2018

Zeilboot vast in boom in Bolsward

Een Duits zeiljacht is zondagmiddag in Bolsward vast komen te zitten in een boom: de mast bleef er in hangen. Het incidident gebeurde in het water van de Stadsgracht aan de Stoombootkade. De mast van het vaartuig kwam klem te zitten in een hoge boom die langs de kade staat.

De bestuurder, een 64-jarige man uit het Duitse Heidelberg, heeft de boom niet gezien. De brandweer heeft het zeiljacht met een hoogwerker los kunnen halen. Bij het voorval raakte niemand gewond. Wel raakte de mast beschadigd.

Bron:


27-04-2018

Duitsland's grootste in-water boot show

Welkom bij Hanseboot Ancora Boat Show
Meer actie, meer programma, meer maritieme sfeer - bezoek de grootste in-water bootshow van Duitsland. Er zijn in het laatste weekend van mei meer dan 140 zeil- en motorjachten in de 5-sterren-Ancora Marina in Neustadt / Holstein.

Plus de mogelijkheid om uit te proberen en misschien maritieme apparatuur en accessoires te kopen, of gewoon om alle informatie te krijgen.
Doe mee aan het enthousiasme dat wordt gegenereerd door zoveel 'hands-on' activiteiten en informatie-evenementen - perfect aangepast voor actieve watersportliefhebbers, nieuwkomers en jongeren. De Hanseboot Ancora Boot Show wordt georganiseerd onder de bekwame leiding van de Hamburg Messe.

Datum

Hanseboot Ancora Boat Show 2018
9e In-Water Boat Show
25.05.2017 - 27.05.2018

Openingstijden

Dagelijks van 10.00 - 18.00 uur
​Entree gratis

Hier is de link naar de site: HANSEBOOT ANCORA BOAT SHOW


27-04-2018

Provincie legt vaarwegenplan op tafel: spooraquaduct bij Leeuwarden, nog geen nieuwe vaarweg naar Drachten

Een nieuw spooraquaduct bij Leeuwarden, een ruimer Van Harinxmakanaal, een mogelijke containerterminal langs het Prinses Margrietkanaal voor Heerenveen.

Maar nog geen nieuwe vaarweg naar Drachten. En geen grote binnenvaartschepen meer op de route via Terherne naar Heerenveen

Die plannen, die nog niet definitief zijn, maakt de provincie vandaag bekend. Het zijn de bouwstenen van een brede visie op de vaarwegen en binnenhavens in Friesland, waar een jaar terug om is gevraagd door provinciale staten.

Vaarweg Drachten

Een nieuwe vaarweg tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten via de polder de Hege Warren is, als het alleen om de baten van het vervoer gaat, volgens de provincie te duur. Dat betekent dat de provincie niet exclusief voor bedrijven in Drachten een nieuwe vaarweg van meer dan 50 miljoen euro wil aanleggen.

Maar zo’n vaarweg kan wél rendabel zijn als die ook andere doelen dient, zoals minder broeikasgasuitstoot in de Hege Warren, meer ruimte voor recreatie in de Alde Feanen, extra oppervlakte creëren om boezemwater op te vangen en minder kadeonderhoudskosten voor Wetterskip Fryslân.

De provincie wil zo’n brede ontwikkeling grondig onderzoeken.

Burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland kan leven met deze koers. Hij spreekt van een goed besluit en op dit moment ,,it maksimaal haalbare’’. De gemeente denkt graag met de provincie mee over een breed onderzoek.

Vaarweg Heerenveen

Een ruimere vaarweg vanaf het Prinses Margrietkanaal naar Heerenveen voor binnenvaarschepen in de klasse Va vindt de provincie niet nodig. Maar wel een onderzoek naar een containerterminal langs dat kanaal voor overslag van goeden van en naar Heerenveen en mogelijk ook andere plaatsen.

Als er voor Heerenveen een alternatief komt voor het bulkvervoer per schip, wil de provincie geen ontheffingen meer geven om met Va-schepen naar Heerenveen te varen. Dat schept ruimte voor de recreatie op de wateren bij Terherne.

Van Harinxmakanaal

Het Van Harinxmakanaal moet geschikt worden voor klasse Va-schepen. Dat vergt een investering van ongeveer 46 miljoen, exclusief bruggen en andere kunstwerken. Als er dan een langdurige calamiteit is op het Prinses Margrietkanaal, is er over het Van Harinxmakanaal via de Waddenzee een alternatieve route van en naar Friesland.

Spooraquaduct vervangt oude brug

De huidige spoorbrug bij Leeuwarden in de lijn naar Heerenveen moet over uiterlijk vijftien jaar worden vervangen. De provincie opteert voor een spooraquaduct van naar schatting 85 miljoen euro, omdat het onderhoud daarvan goedkoper is dan dat van een brug. Een nieuwe brug vergt 74 miljoen. Een aquaduct is ook aantrekkelijker met het oog op de scheepvaart.

Het gaat om visies en plannen voor de lange termijn. Het jaar 2050 is het eindpunt.

Besluitvorming moet nog

Het college van gedeputeerde staten stuurt al deze plannen naar provinciale staten. Die moeten beslissen of zij deze visie definitief maken. Alleen dan wordt het officieel beleid. Na die beslissing maakt gedeputeerde Sietske Poepjes uitvoeringsplannen, inclusief gedetailleerde kostenparagrafen. Die liggen dan in het tweede kwartaal van 2019 voor besluitvorming bij de staten.

Bron:


17-04-2018

Staande Mastroute voor watersport gestremd in mei

De Staande mastroute tussen Noord- en Zuid-Nederland is gestremd bij Gouda van 3 t/m 14 mei. Voor de watersport is dit bijzonder onhandig omdat dit juist in de meivakantie gebeurt. Tijdens de stremming is de maximale doorvaarthoogte zeven meter.

De stremming wordt veroorzaakt door groot onderhoud aan de spoorbrug bij de zuidzijde van Gouda. Voor de Staande Mastroute is geen alternatief beschikbaar. De hefbrug is eerder dan verwacht aan onderhoud toe. De werkzaamheden zorgen ervoor dat tussen 3 en 14 mei de brug niet bediend kan worden.

Bron:

Afbeeldingsresultaat voor watersportalmanak.nl logo


08-04-2018

Eindelijk aanmeren in Zutphense Noorderhaven
Het duurde even, maar komend weekend wordt de Noorderhaven in Zutphen dan toch eindelijk in gebruik genomen. De nieuw uitgegraven haven aan de IJssel werd al in juni 2016 opgeleverd.

Onenigheid tussen de gemeente Zutphen en aannemer Marimat over de inrichting van de haven is de reden dat het bijna twee jaar duurde voor er in de haven kan worden aangemeerd. Bijkomend probleem was dat lange tijd onduidelijk bleef wie het beheer van de haven op zich zou nemen. 

WSV Gelre

Na een verloren vaarseizoen in 2017 maakte de gemeente in maart van dit jaar bekend dat de haven toch in gebruik wordt genomen en dat watersportvereniging WSV Gelre in 2018 en 2019 als beheerder optreedt. 

Dat was eigenlijk al langer de bedoeling, meldt voorzitter Wim de Boer van WSV Gelre nu. Maar zijn vereniging stelde de eis aan de gemeente dat eerst de inrichting van de haven in orde moest zijn voor een overeenkomst over het beheer kon worden gesloten. De Boer en zijn leden voelden er namelijk weinig voor om zich te mengen in de hoogoplopende kwestie. 

Zelfde tarieven

WSV Gelre beheert al de Vispoorthaven en daarom lag het volgens De Boer voor de hand dat de vereniging ook de Noorderhaven zou gaan beheren. ,,We willen geen concurrentiesituatie, nu kunnen we in beide havens dezelfde tarieven voor liggelden hanteren." 

WSV Gelre benaderde daarom zelf de gemeente over het beheer. Of de vereniging ook na 2019 beheerder blijft is nog niet zeker. De Boer: ,,We kunnen nu twee jaar de tijd nemen om te kijken of een formule met twee havens goed werkt."

Zaterdag 7 april

Zaterdag 7 april neemt WSV Gelre de Noorderhaven om 14.00 uur officieel in gebruik. Daarna zijn er volop festiviteiten rond de haven en in het naastgelegen Koelhuis. Voor die tijd wordt nog hard gewerkt om de haven helemaal af te krijgen, weet De Boer. 

Zo wordt momenteel nog een tijdelijk toiletgebouw aangelegd. Namens de vereniging is er straks een havenmeester die het beheer op zich neemt, passanten kunnen havenmeester bellen als ze willen aanleggen in de haven. 

Belangstelling

Hoe druk het later dit jaar gaat worden in de haven met 47 ligplaatsen durft De Boer niet te zeggen. ,,Van onze vereniging heeft een tiental leden belangstelling voor een ligplaats, maar verder vind ik het lastig in te schatten. Het voordeel is wel dat er ook langere schepen in de Noorderhaven terecht kunnen die niet in de Vispoorthaven passen."

De Noorderhaven in Zuphen is zaterdag in gebruik genomen. Na jaren wachten kunnen schepen er aanmeren.

Bron:


02-04-2018

Nieuwe vaarseizoen in teken van veilig varen

Sneek - Het nieuwe vaarseizoen in Friesland staat dit jaar in het teken van veiligheid én plezier op het water. Met de actie ‘Veilig en prettig varen doe je in Friesland! - Sicher und zufrieden skippern erlebt man in Friesland NL!’hebben de vaarschool SSH-Boating en 22 Friese jachtverhuurbedrijven, goed voor meer dan 600 jachten en 50.000 schippers met crew, de handen in elkaar geslagen om veiligheid en vaarplezier op het water uit te dragen en te bevorderen.

Daar hebben alle betrokkenen bij het vaargebeuren in Friesland baat bij: jachtverhuurbedrijven en hun gasten, havens, bruggen en sluizen, omwonenden, beroepsvaart en de toeristische sector. Ook de VVV Zuidwest Friesland ondersteunt de actie.

Op 1 april gaat in Friesland het vaarseizoen officieel van start. Om het vaargebeuren dit jaar nog veiliger en vooral ook prettiger te laten verlopen, hebben de vaarschool SSH-Boating en 22  Friese jachtverhuurbedrijven de krachten gebundeld. Met de actie Veilig en prettig varen doe je in Friesland! - Sicher und zufrieden skippern erlebt man in Friesland NL!’ willen ze een positieve en duurzame golf uitrollen bij iedereen die bij het vaargebeuren in ruim Friesland betrokken is.

,,Veiligheid op het water is immers essentieel voor een goed klimaat op en naast het water”, zegt Horst von Vollard-Bockelberg, eigenaar van SSH-Boating, vaarcoach en mede-initiatiefnemer van de actie. ,,Hoe meer mensen de kunst van het varen beheersen, hoe prettiger en positiever het varen en het vaargebeuren wordt, voor àlle betrokkenen: voor de yachtcharterbedrijven en hun gasten, voor de havens, de bruggen en de sluizen, voor de beroepsvaart, voor de omwonenden van de vaarwateren, voor Friesland en voor het imago van de pleziervaart in Friesland in het algemeen.”

De actie ‘Veilig en prettig varen doe je in Friesland!’ wil vaartoeristen vooral bewust maken van het feit dat veiligheid op het water én een prettige vaarvakantie hand in hand gaan. ,,Er is op dit vlak nog werk aan de winkel”, zegt mede-initiatiefnemer Alexander van Walsum, eigenaar van Yachtcharter Wetterwille in Terherne. ,,Als verhuurder van luxejachten dragen we veilig én prettig varen al jaren hoog in het vaandel. Onze gasten willen een leuke vakantie beleven, ze willen genieten en lekker ontspannen, maar uit de praktijk blijkt dat ze daarbij over het hoofd zien dat ze dat doel enkel kunnen bereiken door met kennis van zaken het water op te gaan. Tenslotte ben je met duur materiaal onderweg en ook op het water gelden regels. Met deze actie willen we mensen bewust maken dat vaartraining bij het begin van een vaarvakantie hoort én dat dit mee het succes ervan bepaalt.”

Met ‘Veilig en prettig varen doe je in Friesland!’ als motto zullen de yachtcharterbedrijven hun bestaande en toekomstige gasten voortaan nog actiever motiveren om de kunst van het varen te leren of te verfijnen. Vaarcoach Horst von Vollard-Bockelberg: ,,In Friesland ligt varen voor iedereen binnen handbereik, want in de meeste gevallen mag je zonder vaarbewijs met een jacht het water op. Met een vaartraining aan het begin van je vaarvakantie voeg je er een waardevolle dimensie aan toe: op enkele uren tijd leer je essentiële vaar-skills en daardoor creëer je rust aan boord en ook rust in het hoofd van de schipper en zijn crew. Dan pas is er ruimte om écht te genieten, samen met je gezin en vrienden, en je batterijen op te laden. Het zijn noodzakelijke ‘herstelmomenten’ in het drukke leven van mensen. Met deze actie dragen we ertoe bij dat iedereen dit ten volle kan beleven.”

Naast initiatiefnemer SSH-Boating zetten in totaal 22 Friese yachtcharterbedrijven hun schouders mee onder de actie ‘Veilig en prettig varen doe je in Friesland! - Sicher und zufrieden skippern erlebt man in Friesland NL!’. De participerende bedrijven uit deze regio zijn: Aquanaut Yachtcharter (Sneek), Aqualux Yachtcharter (Irnsum), Friesland Boating (Koudum),  Holiday Boatin (Sneek),  Jachtcharter Klompmaker (Woudsend),  Nautica yachtcharter (Sneek) en MZijda Yachting (Sneek).

Bron:


01-04-2018

Vaarverbod voor Marker Wadden

Marker Wadden is nog een bouwplaats waar met groot materiaal gewerkt wordt en veel ondieptes zijn. Daarom geldt er een vaarverbod.

Op dit moment wordt  volop gewerkt aan de aanleg van de eerste eilanden van Marker Wadden. Het werkgebied is gemarkeerd met gele betonning met een algemeen vaarverbod als topteken. Dat betekent dat het verboden is daar te varen. Boten zonder ontheffing  overtreden de wet en  riskeren een boete. Voor de veiligheid is het noodzakelijk  dit vaarverbod in acht te nemen.

De aanleg van het natuurgebied Marker Wadden gaat voortvarend en passanten zien de omtrek van het gebied groeien. De afgelopen winter is aan de zuidkant van Marker Wadden een lange zanddam aangelegd. Dat is een kwetsbaar gebied waar dit broedseizoen ( 15 maart tot 15 augustus) ook weer veel vogels  op af komen. Vanwege eigen veiligheid maar ook voor de rust van de vogels is deze  dam is niet toegankelijk..

Speciale zeiltochten naar Marker Wadden

Het vaarverbod geldt in ieder geval  tot 8 september 2018, dan gaat naar verwachting de natuurhaven van Marker Wadden open voor publiek.

Een bezoek aan het werkgebied kan alleen onder begeleiding van Rijkswaterstaat of Natuurmonumenten, de uitvoeringsorganisatie.. Om nieuwsgierigen toch een kans te bieden  al een kijkje te nemen worden er special zeiltochten naar Marker Wadden georganiseerd.  Op zondagen  in mei, juni, en augustus varen zeilschepen vanuit verschillende havens aan het Markermeer naar Marker Wadden. 

Bron:

Afbeeldingsresultaat voor natuurmonumenten logo


27-03-2018

Brede aanpak woekerende waterplanten Gooimeer

Dat de woekerende waterplanten - ook bekend als fonteinkruid - een gigantisch probleem vormen in het Gooimeer, het IJmeer, het Markermeer en de IJsseldelta is inmiddels doorgedrongen bij de bestuurders in de Provincie Noord-Holland.

Samen met de Coöperatie Gastvrije Randmeren zijn nu maatregelen voorgesteld om de overlast op korte en langere termijn tegen te gaan. De Provincie maakt hier vijf ton voor vrij. De gemeenten Gooise Meren, Blaricum, Eemnes en Huizen doen daar nog eens 126 duizend euro bovenop.

Dit meldt de gemeente Huizen. In het maatregelenpakket: het op grotere schaal maaien van de waterplanten, het beter markeren van de vaargeulen en het verdiepen van de recreatiegeulen.

Omdat de overlast door het overmatig groeiende fonteinkruid vooral in het Gooimeer groot is, zal juist hier het aantal te maaien hectares worden uitgebreid. Huizen heeft al met diverse vertegenwoordigers van watersportverenigingen gesproken over deze nieuwe aanpak, meldt een woordvoerder. Zij hebben op hun beurt precies aangegeven waar in hun ogen vooral moet worden gemaaid.

Ook Gooise Meren, Blaricum en Eemnes gaan met betrokkenen om tafel zitten. Almere wordt eveneens betrokken bij deze nieuwe aanpak van de waterplantenoverlast. ​

Bron:

Afbeeldingsresultaat voor gooi en eemlander logo


18-03-2018

Rijkswaterstaat stimuleert gezamenlijke aanpak schone rivieren


Met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) wil Rijkswaterstaat stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval in rivieren en langs oevers verzamelen. De regeling maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat het door derden ingezamelde zwerfafval kosteloos afvoert en verwerkt.


Rijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Schone rivieren, kanalen, meren en een schone zee zijn van groot belang voor mensen, dieren en planten. Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen van de rijkswateren ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Gezamenlijke aanpak tegen zwerfafval

Het opruimen van aangespoeld zwerfafval is wettelijk een aangelegenheid van de betreffende terreineigenaar. Rijkswaterstaat stelt echter een gezamenlijke aanpak voor. Immers: om het zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het probleem, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt.

Langs de Maas is het samenwerkingsverband ‘Schone Maas’ in combinatie met de zwerfafvalophaalregeling een groot succes. Afgelopen jaar leverde de opruimactie in Eijsden alleen al 5 kuub afval (zo’n 110 vuilniszakken) op. Hierbij werd samengewerkt door gemeenten, provincies, waterschappen, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en andere lokale partijen, bedrijven en heel veel verenigingen en vrijwilligers.

Steeds meer samenwerking tegen zwerfafval

Goed voorbeeld doet goed volgen: ook op andere plekken in Nederland gaan steeds meer partijen samenwerken om het gestelde doel te bereiken, zoals langs de Waal, Lek, IJssel, Schelde, het Haringvliet en rond de haven van Rotterdam. Uiteindelijk hopen we langs ieder rijkswater een samenwerkingsverband te hebben dat wordt gefaciliteerd door de zwerfafvalophaalregeling. Meer informatie over de regeling staat op de website Afval Circulair. Samen zorgen we er zo voor dat Nederland verandert van een tussenstation voor plastic afval in een eindstation.

Opruimen van zwerfafval bij Borgharen Opruimen van zwerfafval bij Borgharen

Bron:

Afbeeldingsresultaat voor rijkswaterstaat logo


13-03-2018

Verzekeraar: tonnen schade aan plezierboten door heftige voorjaarsstormen

De twee voorjaarsstormen van 2018 hebben - naar nu blijkt - voor enkele tonnen schade veroorzaakt aan plezierjachten. Dat laat Delta Lloyd weten, de grootste botenverzekeraar van het land. ,,Nog dagelijks komen meldingen binnen van schade’’, zegt Erik Mesman, branchemanager watersport bij de verzekeraar.

Een storm van het kaliber die op 3 januari over het land raasde, komt doorgaans maar eens in de tien jaar voor. ,,En dan waren het er zelfs twee, vlak achter elkaar.’’ De storm van 18 januari kwam er overheen. De grootste schadegevallen zijn inmiddels wel gemeld, zegt Mesman. De fanatiekste watersporters hebben allang laten weten dat hun boot kapotte zeilen heeft of een geknakte mast. Of erger: zwaar beschadigd omdat de botenloods waar die in stond is ingestort. Mesman ziet nu de meldingen komen van botenbezitters die minder vaak bij hun jacht kijken. ,,Dat gaat nog wel door tot Pasen, denken we.’’

Op het droge

Van beide stormen haalde het op drift raken van de VerhalenArk op Urk prominent de voorpagina’s. Het gevaarte vernielde - opgejaagd door de storm van 3 januari - vijftien plezierjachten. Die kwamen in de verdrukking in de Urker haven. Toch zijn het landelijk gezien vooral boten op het droge die schade hebben aan onder meer zeilen en masten, zegt Mesman. ,,Een boot in het water beweegt nog een beetje mee met de wind.’’ Een boot op een bok op het droge niet. Die waait in het ernstigste geval zelfs om - daarvan zijn de nodige gevallen gemeld.

Komende week gaat de VerhalenArk van eigenaar Aad Peters in Zwartsluis het water uit, bij scheepswerf Geertman. De boot wordt gecheckt op eventuele schade aan de onderzijde, meldt Peters. Hoe het zit met aansprakelijkheid, daar wil hij niets over kwijt. Dat is het werk van de verzekeraar. Gemeente Urk vindt zichzelf in elk geval geen veroorzaker van de chaos in de haven op 3 januari. In een memo, vijf dagen na de storm, stelt de gemeente: ,,Voor wat betreft de aansprakelijkheid gaan wij er vanuit dat deze volledig bij de eigenaar van het schip komt te liggen.’’ Dat was nog voordat de politie met de uitkomsten van het onderzoek kwam: er is in strafrechtelijke zin geen ‘dader’ aan te wijzen. Daarmee is het een zaak van verzekeraars onderling geworden over wie verantwoordelijk is.

Het was overigens op 3 januari niet de eerste keer dat de VerhalenArk zijn eigen koers volgde. De boot rukte zich een keer eerder los van de kade bij woelig weer. Dat was voor de gemeente geen reden de boot op een andere plek af te laten meren, zei een woordvoerder destijds.

Een van de jachten die knel kwamen te zitten op 3 januari in de haven van Urk. Foto: ANP

Bron:


06-03-2018

Watersport Grou vindt toeristentaks ‘oneerlijk’

De Vereniging Grouwster Watersport vindt de nieuwe toeristenbelasting onwerkbaar. ,,Kleine boten met een vaste ligplaats worden onevenredig belast.’’

De gemeenteraad van Leeuwarden besloot vorig jaar om toeristenbelasting in te voeren. ,,In principe staan wij niet negatief tegenover toeristenbelasting waarbij ‘de overnachting’ de basis vormt van de heffing’’, schrijft deze organisatie nu aan de raad. Ze is echter boos over de systematiek en wil dat deze zo snel mogelijk wordt aangepast.

‘Niet realistisch'

De vereniging ziet geen heil in het ,,vaste forfaitaire bedrag voor vaste ligplaatshuurders van buiten de gemeente voor boten langer dan 4 meter’’. Het is in veel gevallen niet realistisch te verwachten dat er op deze bootjes wordt overnacht en daarom niet eerlijk om ze vast te belasten, stelt de club, die bovendien betwijfelt of het juridisch wel houdbaar is.

Alternatief

Alternatief zou kunnen zijn dat vrijwillige havenmeesters bijhouden hoeveel overnachtingen er zijn, maar dit is praktisch ondoenlijk. stelt de vereniging. Bovendien zou een uitgebreide verblijfsadministratie oncontroleerbaar zijn en strijdig zijn met wetgeving op privacy.

Verder is de vereniging bang dat watersporters weggejaagd worden met het onaantrekkelijke belastingstelsel.

Bron:


23-02-2018

WATERSPORTLIEFHEBBER

Of je nou op zoek bent naar een nieuwe boot, onderdelen of accessoires, een bootvakantie wilt boeken naar de Middellandse zee óf liefhebber bent van surfen, het kan allemaal op de HISWA. Er is 50.000 m2 aan watersportplezier.

ERVAAR HET ZOMERGEVOEL

Ga volledig op in de beleving van watersport, lifestyle en recreatie. Kom binnen via het vernieuwde Strand Zuid en RAI Haven, ontmoet bekende sporters, doe mee aan een echte veiling en bekijk spectaculaire shows. Jouw watersportseizoen begint bij de HISWA.

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Het activiteitenprogramma is compleet vernieuwd! Bied mee op leuke spullen tijdens de veiling, leer je kinderen zeilen bij Optimist on Tour, ontmoet medewatersporters bij Meet & Greet, leer meer over onderhoud of koken aan boord of luister naar bekende sporters!

Hier is de link naar de site: HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW


09-02-2018

ONZE STAND OP BOOT HOLLAND 2018

 

 


01-02-2018

BEEKHUIS YACHTBROKERS LID VAN DE HISWA VERENIGING

Vanaf heden is Beekhuis Yachtbrokers lid van de Hiswa Vereniging, de branchevereniging van de watersportindustrie. 

De voornaamste reden is gelegen in het feit dat de contractuele afwikkeling van niet-geregistreerde jachten niet meer via de notaris mag lopen. Daar de Hiswa een eigen Stichting Derdengelden heeft waar de leden gebruik van mogen maken is de financiële afwikkeling van de overeenkomst gewaarborgd op de manier die wij voor ogen hadden bij de start van Beekhuis Yachtbrokers 3 jaar geleden: Geen eigen Derdengeldrekening, echter de transactie laten verlopen via 'neutraal terrein'.

Verdere voordelen voor de consument zijn:

  • HISWA-leden zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en hebben vakbekwaam personeel in dienst;

  • De voorwaarden zijn consumentvriendelijk: ze zijn samen met de ANWB en de Consumentenbond opgesteld;

  • Aan de voorwaarden is een geschillenregeling gekoppeld. Bij een geschil tussen u en een HISWA-lid kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag;

  • HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie.

Beekhuis Yachtbrokers mag zich een Hiswa Qualified Yacht & Ship Broker noemen.

​Hier volgt de link naar de site: HISWA VERENIGING


29-01-2018

Boot Düsseldorf 2018: 5.000 méér bezoekers dan vorig jaar

Een nieuw record voor Boot Düsseldorf: maar liefst 1938 exposanten uit 68 verschillende landen presenteerden afgelopen week hun boten en accessoires op de 220.000 m2 grote beurs. Werner M. Dornscheidt, CEO van de beurs: “Deze cijfers zijn uniek in de branche. Geen andere watersportbeurs presenteert zo’n compleet aanbod als Boot Düsseldorf.”

Ruim 247.000 bezoekers uit 94 landen bezochten de de 16 hallen tellende beurs. In 217 waren dat er 242.000. De meeste bezoekers kwamen uit Duitsland en Nederland, maar er kwamen ook veel Belgen, Zweden, Italianen, Oostenrijkers en Fransen op de show af.
Er waren zelfs bezoekers uit andere continenten, onder wie Amerikanen, Chinezen en Australiërs.

Volgend jaar viert de beurs haar 50-jarig jubileum van 19 tot en met 27 januari 2019.

Bron:


26-01-2018

Gedragsverandering bij schippers moet het aantal ongelukken terugdringen

Gedragsverandering bij beroeps- en recreatieschippers moet het aantal ongelukken op het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal naar beneden brengen. Dat wil Rijkswaterstaat.

De organisatie onderzocht de 340 incidenten die de afgelopen tien jaar plaatsvonden op de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Bijna de helft daarvan gebeurde op de kanalen in onze provincie, het merendeel op het Van Starkenborghkanaal.

Aanvaringen bij Dorkwerd en Noordhorn

Meest in het oog springende incidenten zijn de aanvaringen met de brug bij Dorkwerd. Dat gebeurde vier keer in de afgelopen tien jaar. En onlangs zat nog een binnenschip vast onder de gloednieuwe tafelbrug bij Noordhorn.

'Menselijke fouten. Onoplettendheid, zowel bij de schippers als bij de mensen die de bruggen bedienen', zegt Willem Wouters van Rijkswaterstaat. De nautisch adviseur leidde het onderzoek.

Niet met opgeheven vingertje

'We willen niet met het opgeheven vingertje de schippers bestraffen, maar hopen een gedragsverandering te bewerkstelligen. Dat is nodig want het wordt steeds drukker op deze kanalen. Alleen al het aantal passages van beroepsschepen is gegroeid naar twintigduizend per jaar.'

De meeste ongelukken op het traject zijn aanvaringen tussen schepen en bruggen, aanvaringen tussen schepen komen minder vaak voor.

Hoe dan?

Gedragsverandering. Maar hoe dan? 'We gaan schippers er onder meer op wijzen dat te hard varen geen zin heeft. Tijdswinst levert het niet of nauwelijks op, want bij een van de sluizen moeten ze toch weer wachten.'

'Ook gaan we proberen om de recreatievaart nog meer te scheiden van de beroepsvaart door ze op de aantrekkelijkheid van andere vaarwegen te wijzen. Daardoor zal het een stuk rustiger worden op de hoofdvaarwegen. Dat komt de veiligheid ten goede', besluit Wouters.

Archieffoto van een aanvaring tussen een schip en een brug (Foto: De Vries Media)

Bron:


Realistisch

Bij u aan boord geven wij een markt- gerelateerd prijsadvies af en bespreken we de te voeren verkoopstrategie...
Lees verder...

Transparant

Verkoopkosten inzichtelijk door lage provisie met urendeclaratie; snelle verkoop betekent lage kosten...
Lees verder...

Zekerheid

Verkooptraject volledig in handen van notariskantoor; géén derdenrekening beheerd door de makelaar zelf...
Lees verder...

Full-service

Geen verkoophaven, echter wèl volledige service voor uw jacht op de eigen ligplaats...
Lees verder...