Start vaarseizoen Overijssel vanaf 18 mei

Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen.

De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken.

Het besluit om het vaarseizoen op 18 mei te starten is genomen in afstemming met gemeenten, waterschappen en andere provincies. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld om de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen waarborgen.

  1. Medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen moeten veilig kunnen werken. Dit betekent dat zij voldoende afstand van elkaar en de vaarweggebruikers moeten kunnen houden.

  2. We verstrekken extra informatie aan vaarweggebruikers over veiligheid op en rond het water.

  3. Fietsers en voetgangers moeten bij het wachten voor afsluitbomen voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

  4. De drukte in sluizen en op het water moet beheersbaar zijn. Dit kan leiden tot extra wachttijden, en waar nodig, bij te grote drukte, schalen we bediening af.

  5. De handhaving op veiligheid op en rond het water moet gewaarborgd zijn.

  6. De regelgeving vanuit rijksoverheid en noodverordeningen zijn onverkort van toepassing op alles op en rond het water.

coronamaatregelen-op-het-water.jpg

HOUD REKENING MET DE VOLGENDE MAATREGELEN OP HET WATER:

  1. Meer niet naast elkaar af en volg de aanwijzingen van de brugwachter/sluiswachter op

  2. Houd rekening met langere wachttijden bij bruggen en sluizen

  3. Houd ten minste 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken

In overleg met andere beheerders denken we hiermee zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven aan de Overijsselse vaarweggebruikers, gasten en recreatieve ondernemers.

  • ± 1 minuut