Vaarverbod recreatievaart op de grote rivieren in Oost- en Zuid-Nederland

De afgelopen dagen is er veel regen gevallen in onder meer de Ardennen. Dit heeft gezorgd voor extreem hoge waterafvoer in de Maas. Zo’n situatie komt zelden voor en al helemaal niet in de zomerperiode.

De Maas is van Ternaaijen tot aan Lith volledig gestremd voor alle scheepvaart, dus zowel beroeps- als recreatievaart. Op verschillende andere rivieren geldt een verbod op recreatievaart.

Maak geen gebruik van de Maas en Rijn en hun aftakkingen

Sinds woensdag 14 juli 2021 is de afvoer (aantal m3/sec) op de Maas sterk en snel gestegen. Ook op de Rijn en zijn vertakkingen (Waal, Nederrijn, Gelderse IJssel, Lek) wordt een hogere waterstand verwacht.

Een hoge afvoer staat gelijk aan sterke stroming. Soms is niet duidelijk waar de vaargeul is. Daarnaast is de kans dat er veel rommel, zoals drijfhout, maar ook caravans en tenten, of losgeslagen scheepjes in het water meedrijven. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor recreanten op en langs het water en voor de beroepsvaart. Ook zwemmen in de rivieren is met deze omstandigheden extra gevaarlijk.

De stroming is krachtig en onvoorspelbaar. Daarom roepen we recreanten dringend op om de komende dagen, maar ook zeker dit weekend, niet op de rivieren, zijrivieren, strandjes, uiterwaarden en nevengeulen te recreëren. Het is levensgevaarlijk!

Alternatief Zuid-Nederland: Brabantse kanalen of recreatieplassen

Rijkswaterstaat adviseert de recreatievaart tussen ’s Hertogenbosch en Maastricht om gebruik te maken van de Brabantse kanalen. Het traject loopt via het Kanaal Wessem-Nederweert, de Zuid-Willemsvaart of het Wilhelminakanaal. Daarnaast kan ook op de diverse plassen gevaren worden die niet verbonden zijn met de Maas.

Snel veranderende waterstanden

De hogere afvoeren, maar ook het strijken van de stuwen in de Maas, veranderen de waterstand in Rijn en Maas. Dit kan tot gevolg hebben dat vaartuigen die aangemeerd zijn, losraken of juist klem komen te zitten onder een vaste steiger.

Wij raden aan hier goed op te letten de komende dagen. Het strijken van de stuwen wordt via een bericht aan de scheepvaart bekend gemaakt en is te vinden op teletekstpagina 721. Bekijk ook de actuele waterstand van de Maas en de berichtgeving op de website Vaarweg­informatie. Hier vindt u ook waar u mag varen.

Bron:

  • ± 1 minuut